Sosyal Mesafe Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "31 Ocak’ta annemle markete giderken alt kattaki kadının saldırısına uğradık. Polisi arayıp şikayetçi olduk. Kavga bina girişinde olmasına rağmen polis bana ve aileme 3’er bin liradan toplam 12 bin lira sosyal mesafe parası kesti. Hem saldırıya uğradık hem de ceza yedik. Bunu ödeyecek durumumuz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?" sorusunu cevapladı.

Sosyal Mesafe Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Okuyucumun sorusu sadece okuyucumun problemi değil çok yaygın bir problem. Yazılan ceza idari para cezası. Tüm idari para cezalarına itiraz sulh ceza hakimliğine yapılır.

Okuyucumun olayı 31 Ocak 2021 tarihinde oluşmuş. Bu gibi cezalar kabahatler Kanunu 32’nci maddesine göre verilir.

Bu maddede: “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir” denilmektedir. Ayrıca bir de 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi var.

Buna göre verilecek cezalar da 2008’de 1.000 liraya kadar olabileceği ifadesini bulmuşsa da yeniden değerleme oranlarının tatbiki ile son yıllarda bu rakam 3.000 liranın üzerine çıkmıştır.

Bu rakamların para cezası olarak kesilmesi halinde, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde olayın geçtiği mahaldeki sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

Şayet 15 gün içinde bu para ödenirse yüzde 25 indirimli uygulanır. 15 günlük süre geçtikten sonra ceza kesinleşir.

Şayet idari para cezası ile sair idari işlemler de uygulanmış ise bu halde de 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Okuyucumun olayı 31 Ocak’ta olduğuna göre 15 günlük itiraz süresi geçmiştir. İlaveten başkaca bir idari tedbir uygulanmış ise de idari dava açması mümkün olup bu konularda bir meslektaşımın yardımını almasını önereceğim.

YORUM EKLE