Türkiye Ulaşımda Atağa Kalkacak

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek. 

Türkiye Ulaşımda Atağa Kalkacak

TBMM'ye sunulan plan çerçevesinde Türkiye'nin coğrafi avantajından faydalanılarak demir ve deniz yollarının taşıma paylarının artırılması, hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkenin rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Kombine yük taşımacılığı hizmetleriyle bu alandaki yük terminalleri ve aktarma merkezlerine yönelik program hazırlanacak. 

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi, sektördeki rekabetçiliği artıracak şekilde düzenlenecek ve diğer yetki belgeleriyle uyumlu hale getirilecek.

Özel demir yolu işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve demir yollarında serbestleşmenin geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuat tamamlanacak.

Kara yolu taşımacılığında diplomatik kanallar zorlanacak

Blokzincir'in yaygınlaştırılması için ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan kara yolu transit taşımalarındaki kısıtlamaların giderilmesi amacıyla Türkiye'nin sahip olduğu hakların korunması yönünde diplomatik kanallar en üst seviyede zorlanacak.

Kara yolundaki akıllı ulaşım sistemleri tamamlanarak, uygulamaya konulacak. Kara yolundaki kazalardan kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

Kara yolundaki darboğazlar giderilecek, kaza kara noktaları iyileştirilecek ve toplam 2 bin 872 kilometre bölünmüş yol yapılacak.

Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek. 

Elektronik denetim sistemlerinde anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırmayla talep yönetimi sistemi hayata geçirilecek.

Demir yolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülükleri belirlenerek demir yolları alternatif tren işletmecilerine açılacak. 

Kamu ve özel sektörün liman yatırımları koordine edilecek ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir liman uygulamaları yaygınlaştırılacak. 

Küçük ölçekli, dağınık, verimsiz ve hizmet kalitesi düşük liman altyapısının önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ilgili kurumlarla eş güdüm yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

 "Yeşil Liman" uygulamaları

Limanlarda enerji verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik "Yeşil Liman" uygulamaları desteklenecek.

Ulaştırma sektöründe bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlayacak bir yapı tesis edilecek. Ulaştırma altyapılarına yönelik gerekli yatırımlara ağırlık verilecek.

Havalimanları ve demir yolları altyapılarında önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacak.

Geçen yıl 211 milyon olan hava yolundan yararlanan yolcu sayısı, 55 milyonluk artışla 2023'te 266 milyona çıkarılacak.

Demir yolunda emniyet artırılacak

Demir yolu yolcu taşımacılığında tüketici odaklı talep yönetimiyle modern tren işletmeciliği yapılarak hizmet kalitesi artırılacak.

Demir yolunda emniyet artırılacak, gar ve istasyonlarda engelsiz ulaşım imkanları artırılacak. Yolcu konforunun artırılması amacıyla tren hatları tamamlanacak. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacak.

Ulaştırma sektöründeki yatırımlarda öncelik ve verimlilik odağı gözden geçirilerek, önceliğini, yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak ve yatırımlarda rasyonelleşme sağlanacak. 

Kentsel lojistik planlar, makro ölçekteki mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve lojistik master planları eş güdüm içerisinde hazırlanacak ve uygulanacak.

Türkiye Lojistik Master ile Ulusal Ulaştırma Ana planları tamamlanacak. Kentsel lojistik planlarının hazırlanması yönünde mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Planda, lojistik ve ulaştırma sektörü hedefleri ise şöyle;

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 07:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER