TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?

TOKİ tarafından, 2021'de de Sosyal Konut Programı kapsamında, 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor.

TOKİ'den Nasıl Ev Alınır?

TOKİ'nin farklı konsept ve farklı sosyal gruplara yönelik konut üretimine yönelik çok değişik sorular da gelmeye devam ediyor.

Alt gelir gruplarından, engelli vatandaşlara ve emeklilere kadar geniş yelpazede kafalara sokça takılan sorular ve bunların cevabi ise şöyle:

Aynı Haneden Başka Başvuru Olur mu?

Kuralı satışlarda veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabiliyor.

Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmaz.Projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmekte.

Konut satışlarında sadece şehitlerin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınmakta. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık bulunmuyor.

Engelli Vatandaşa Yüzde 5 Kontenjan

Satış öncesi ön kayıt yapılmaz.18 yaşını tamamlamış olup yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlara, satışa sunulan konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmekte.

Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahip.

Üzerinde Tapu Varsa?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekiyor.

Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmekte.

Başkasına Satılabilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemez.

Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir.

Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir.

Kiraya Verme Durumu

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

TOKİ Neye Göre İşe Giriyor?

TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır.

Bu yöntemde, konut ihtiyacı belediyece gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Böylece TOKİ, hem özel sektörün faaliyet göstermediği bu bölgelerde vatandaşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de “ihtiyaç kadar” konut üretmek yoluyla yatırımlarından azami verim almayı hedefliyor.Talep örgütlenmesi belediyeler tarafından organize edilmektedir.

Emekliye Satış Kuralı

 TOKİ'nin emekliler için satışa sunacağı konutlara başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olma şartı aranır.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor.

Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir.

İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Time Türk

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 12:54
YORUM EKLE