banner53

Yapı Müteahhitleriyle İlgili Önemli Değişiklik!

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yapı Müteahhitleriyle İlgili Önemli Değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 olan yetki belge grubu sayısı ara sınıflar oluşturularak 15'e çıkarıldı.

Sadece yapım işlerine ait ciro sunulması halinde, alınmak istenilen grup için gerekli iş hacminin yüzde 80'inin son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda sağlanmasına imkan verildi.

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi, iş deneyim belgesi geçerlilik süresine bağlı olarak asgari 3 yıl olacak şekilde düzenlendi.

Ticari ortaklıklarda yetki belge grup tayininde pilot ortağın asgari yüzde 60 iş deneyimi, diğer ortakların da yüzde 25 iş deneyimi sağlaması kuralı getirildi.

Kat karşılığı veya arsa karşılığı işlerin "iş deneyim tutarları"nın yüzde 25 fazlasıyla dikkate alınması sağlandı.

Noter onaylı sözleşmesi olmadığı için EKAP kaydı yaptırılamayan kat karşılığı veya arsa karşılığı işlerin yapı kullanma izin belgesinin 6 ay süreyle "iş deneyim belgesi" olarak kullanılması imkanı getirildi.

Yönetmelik öncesi noter onaylı sözleşme yapanlar için tanınan muafiyet ise 6 ay daha uzatıldı.

Geçici yetki belgesi uygulaması sanayi sitesi yapı kooperatifleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde inşa edilecek yapılar ile 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında proje bazında destek alan işler için genişletildi.

Danıştay kararı çerçevesinde, yetki belgesi numarası başvurularında "konkordato ilan eden ve işlerini askıya alan"lara yönelik kısıtlama da kaldırıldı.

Değişiklik kapsamında, yapı kooperatifleri artık ancak kurumlar vergisinden muafiyet koşullarını sağlamaları durumunda geçici yetki belgesi alabilecek.

6306 sayılı Kanun veya 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ticari kurum ve kuruluşlar geçici yetki belge numarası verilerek yeterlik sisteminden muaf tutulacak. 6362 sayılı SPK Kanunu'na tabi olup ortaklarından en az biri yüzde 20 oranında iştirak eden kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olan kuruluşlar yeterlilik sisteminden muaf tutulacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 19:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER