Turizm Yatırımcısına Arazi Tahsisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tek elden tahsis edilebilmesi için mevzuat değişikliğine gitti.

Turizm Yatırımcısına Arazi Tahsisi

Değişiklik öncesi Turizm Bakanlığı devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde yer alan orman arazilerini yatırımcılara 99 yıla kadar tahsis edebiliyordu.

Yapılan değişiklikle bakanlığın yatırımcılara tahsis edebileceği alanlar ‘kamu taşınmazları’ tanımı genişletilerek şöyle sıralandı:

“Kamu taşınmazları: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde veya dışında kalan ve kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları, devlet ormanı sayılan yerler ile Milli Parklar Kanunu ve Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilen yerler ve ayrıca, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile Devlet ormanları içinde sınırları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya yapılması uygun görülen mesire yerleri.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER