banner53

Orman Alanları ve Tarımsal Arazilerle İlgili Değişiklik

AK Parti, tarım politikaları ile ilgili 33 maddeden oluşan torba teklifi hazırlıyor. Haziran ayının ilk haftası TBMM'ne sunulması beklenen ve hazırlıklarında son aşamaya gelinen taslak metinde, Orman Kanunu ve tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler de yeniden düzenleniyor.

Orman Alanları ve Tarımsal Arazilerle İlgili Değişiklik

AK Parti'nin hazırladığı 33 maddeden oluşması beklenen taslak metinde, tarım politikalarında şu başlıklarda değişiklik öngörülüyor; Yanıltıcı yayın yapma yasağına uymayanlara para cezası verilecek. Sulama kooperatifleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) uhdesinden çıkarılarak bakanlığa verilecek. Özel ormanlar ve ağaçlandırmanın teşviki sağlanacak.

Devlet ormanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin verilmesi.  

Şeker piyasasını düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin bakanlığın denetimine alınması. Yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması. Geleneksel avcılık yöntemlerine, kara avcılığı kapsamında izin verilmesi.

ORMAN ALANLARI BELİRLENİYOR

Orman Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile orman sınırları dışında olup, yüzölçümü 3 hektarı aşmayan sahipli arazilerde tabii olarak yetişen, her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile; orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler, orman alanı sayılmayacak.

Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’da yapılacak değişiklik ile; içmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, toz ya da parçacık halinde ya da bunların herhangi bir bileşimi şeklinde, tek kullanımlık torba ya da gözenekli torba veya bir gıda ürününü andırır şekilde üretilen, emme suretiyle tüketilen, ağızdan kullanıma yönelik tütünün üretimi, satışa arzı ve satışı yasaklanacak.

TARIMSAL AMAÇLI ARAZİ KULLANIMINA DÜZENLEME

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanacak cezalar ve yükümlülükler de yeniden düzenleniyor. Buna göre; tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu hale gelecek. Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara projeye uygunluk sağlanması için azami üç ay süre verilecek.

Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda valilikçe faaliyet durdurulacak. Masraflar bakanlıkça karşılanarak izinsiz bütün yapılar bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir ve yapılan tüm masraflar sorumlulardan bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilecek.

Ayrıca, araziye zarar verenlere, tahrip edilen tarım arazisinin her metre karesi için 165 lira idari para cezası verilecek. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Verilen üç aylık süre sonunda valiliğin yaptıracağı tespitlerle plan veya projelere uyulduğu ve arazi tahribatının durduğu ve tarımsal üretime uygun hale getirildiği belirlenirse sınırlama ve hak mahrumiyetleri ortadan kalkabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER