Meralarla İlgili Yönetmelik Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki meralara ilişkin yeni bir düzenleme yaparak yönetmelik yayınladı.

Meralarla İlgili Yönetmelik Resmi Gazete'de

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1: 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Yüzde 25'i” ibaresi “Yüzde 75’i” olarak ve aynı bendin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otlatma bedelinden köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar ilgili köy veya belediyelerde İl Mera Komisyonunca uygun görülen mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamaz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021, 08:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER