banner53

İş Yeri Açarken 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' İstenmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için düzenleme yapıldı. Buna göre, artık iş yerleri için 'yapı kullanma izin belgesi' olmadan da ruhsat alınabilecek.

İş Yeri Açarken 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' İstenmeyecek

31150 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve mal güvenliği koşullarını sağlaması halinde, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmadan ruhsat verilebilecek. 

İmar barışıyla ilgili yapılan bu düzenleme kapsamında, iş yerlerinin yapı kullanma izin belgesi almadan ruhsat alabilmesi için gerekli şartlar, can ve mal güvenliği koşullarının sağlanması olarak belirlendi.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ilgili kısım şu şekilde:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve mal güvenliği ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartlan taşıması halinde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER