İmar Kanununda Değişiklik

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif ile inşası biten yapılar üzerindeki inşaat ve tahribatlar belediyeler tarafından denetlenecek. 

İmar Kanununda Değişiklik

3194 Sayılı İmar Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında inşa edilen yapıların sadece yapım aşamasında değil, binanın tamamlanmasının ardından da denetlenmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan, denetlenmeyen ve sağlamlık raporu verilmeyen binalar can ve mal güvenliği için büyük risk taşıyor.

Denetimler Sıklaştırılacak 

Geçtiğimiz günlerde İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında gerçekler bir daha gün yüzüne çıktı.

Alandan tasarruf etmek için kesilen kiriş ve kolonlara ilişkin herhangi bir denetim bulunmaması ihmalsizliği ortaya çıkardı. Bu kapsamda ydenetim sisteminde mevcut olan sorunlar ve esneklikler, yapı denetim sisteminin sıkılaştırılmasını gerektiriyor.

Mevcutta yürütülen denetim sisteminin özel firmalar tarafından yapılıyor olması kamu yararı yerine şirketlerin kar elde etmeyi ön plana koymasına yol açıyor. Bu tecrübeden hareketle denetimler ekipler tarafından yapılabilecek. 

Heyet Kurulacak

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda Jeolog, mimar ve inşaat mühendislerinden oluşacak bir ekib yapımı tamamlanmanan binalarda denetimde bulunacak.

Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması yapıların dayanıklılıklarını tespit edilmesi konusunda büyük önem taşıyor.

Merkezi bir denetimle yerelin öncül ve özgü meseleleri görülmemekte ve genel geçer bir şekilde işleyiş devam etmektedir. Bu kapsamda yapının bağlı bulunduğu belediye ihtiyaçları daha kolay inceleyebilecek. 

İMAR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 03.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanuna aşağıdaki madde 

“EK MADDE 10 - İl sınırları içinde bulunan tüm yapıların taşıyıcı sistemleri, yük taşıyan bölümleri ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı 2 yılda bir bağlı bulunulan belediye tarafından oluşturulacak ekiplerce periyodik olarak denetlenir. İlgili belediye önceden gün ve saati haber vermek kaydıyla re'sen denetimi gerçekleştirir. 

Denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.7.2004 tarih ve 5217 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde norm ve kadro kısıtlarına bağlı kalınmaksızın Belediyelerce denetimleri gerçekleştirecek personel için mimar, jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisi kadro ve pozisyonları ihdas edilir. Denetimler için oluşturulacak söz konusu pozisyonlarda istihdam edilen personelin ücret ve diğer sosyal hak ve ödemeleri Belediye Meclisleri tarafından belirlenir. Söz konusu denetim ekiplerinin çalışma ve hazırlayacakları raporların usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Yapılan denetimler ve tespitlerin işlenmesi için yapı kimlik belgesi oluşturulur. İşbu belge, yapıların risk durumunu, afet öyküsünü ve ilgili tespitleri içerir.” 
 

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 04:46
YORUM EKLE