İmar Kanunu'nda Değiklik Teklifi Meclis'te

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılması, arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözülmesi planlanıyor.

İmar Kanunu'nda Değiklik Teklifi Meclis'te

KAÇAK YAPILAŞMA ÖNLENECEK

Mülkiyet hakkının doğurduğu sonuçlar kapsamında vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi, idareler tarafından imar mevzuatının net olarak anlaşılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve cezalar ile caydırıcılığı sağlamak ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapıldı. 

İMAR DAVALARI HIZLANIYOR

İmar planlarıyla imar planlarına uygun olarak yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ivedi yargılama usulünün uygulanması; kıyıların çakıllık ve kumluk karakter gösterdiği alanlarda kıyıdan mevcut durumundan yararlanırken kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte rekreatif amaçlı iskelelerin yapımının engellenmesi; fiil-yaptırım dengesi gözetilerek görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen sorumlularla ilgili uygulanacak idari müeyyidelerin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK

1934 yılında kurulan Yüksek Fen Kurulu'nun tecrübesinden yararlanarak yapım ve yapımla ilgili danışmanlık hizmet işleriyle sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması; haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi planıyor.

İSKANDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUMLU OLACAK

Değişiklik kapsamında iskan çalışmaları açısından İçişleri Bakanlığının yetkilendirilmesi ve İskân Kanunu kapsamında yardım alanların kapsamının genişletilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına ilişkin esasların belirlenmesi öngörülüyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER