banner53

Riskli Bina Sahiplerine KDV İndirimi ve Düşük Faizli Kredi İmkanı!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun İle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 

Riskli Bina Sahiplerine KDV İndirimi ve Düşük Faizli Kredi İmkanı!

Türkiye'de 6,5 milyon konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 1999 depremi öncesi yapılan binaların büyük bir kısmı riskli konut olarak değerlendirilirken, yalnızca İstanbul'da mevcut 4,5 milyon konutun yaklaşık 2.5 milyonu "riskli bina” kategorisinde değerlendiriliyor.

Bu riskli binalardan, 1 milyonu ise acil çözüm bekleyen binalar arasında bulunuyor. 

Bina güçlendirme maliyeti, yıkıp yeniden yapmaktan çok daha düşüktür. İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 2 milyon konutun bir milyonu, yıkıp yeniden yapma maliyetinin yüzde 40'ına veya daha düşük bir rakama güçlendirilebiliyor.

İstanbul'da yapılacak güçlendirme çalışmalarında maliyet yüzde 60 azaltılabilir.. 

KDV düşürülecek

Bina güçlendirme çalışmaları yaptırmak isteyenler ise ciddi mevzuat problemleri ile karşı karşıya kalıyor.

Bir binayı yıkıp - yapma ve güçlendirme çalışmalarında aynı mevzuattan yararlanırken, yıkıp yeniden yapmada yüzde 1 KDV ödenirken, bina güçlendirme çalışmalarında ise yüzde 18 KDV ödeniyor.

Ayrıca güçlendirmenin hızlandırılması ve riskli binaların bir an önce azaltılması için KDV'nin düşürülmesi ve düşük faizli kredilerin verilmesi riskli binaları hızlıca güçlendirilmesi anlamında hareketlilik kazandıracak.

2 yıl ödemesiz güçlendirme kredisi

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından finansal destek olarak, hak sahiplerine kira yardımı veya Bakanlık ile anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği veriliyor.

Yine, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapısını güçlendirmek isteyenlere her bir bağımsiz bölüm için 50.000 lirayı geçmemek koşuluyla, azami 10 yıl vadeli ve talep edilmesi durumunda 2 yıl ödemesiz dönem olabilecek şekilde güçlendirme kredisi de verilebiliyor. 

15 yıl vadeli kredi imkanı

Komisyonda görüşmeleri süren kanun kapsamında iskli yapı olduğu tespit edilen binaların güçlendirilmesi faaliyetlerinde faizsiz, iki yıl ödemesiz ve on beş yıl vadeli kredi kullandırılması ve bu amaçla satın alınacak her türlü malın tesliminde uygulanacak KDV oranının yüzde 1 olarak belirlenmesi amaçlanıyor.

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 2: Bu Kanunun 3 üncü maddesine göre riskli yapı olduğu tespit edilen binaların güçlendirilmesi için maliklerce kamu bankalarından talep edilecek kredi miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

Kredi, maliklere 2 yil ödemesiz 15 yıl vadeli olarak faizsiz kullandırılır. Bu maddenin uygulanmasına dair diğer usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.” 

MADDE 2: 25/10/1984 tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir: 

“Riskli yapı tespiti” neticesinde bu yapının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan her türlü malın tesliminde uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı yüzde 1'dir." 

MADDE 3: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 11:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER