Kentsel Dönüşümde Kanser Riski!

Kentsel dönüşüm kapsamında 7 milyon yapının yıkılması planlanıyor. Yıkılacak binaların çoğu asbest tehlikesi barındırıyor. Binalardaki asbest sorunu başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok solunum hastalığına yol açıyor.

Kentsel Dönüşümde Kanser Riski!

2010 Yılında Yasaklandı

2012 yılında kentsel dönüşüm yasası ile başlayan yıkımlar insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor.

Eski binaların sayısının oldukça fazla olduğu Türkiye’de asbest barındıran bina sayısının oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor. 

Kanserojen bir mineral olan asbestin kullanımı Türkiye'de 2010 yılında yasaklandı.

Son yıllarda artan kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte 2010’dan önce yapılan binaların yıkımı sırasında yüksek miktarda asbest ile karşılaşılmaya başlandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkımlar sonucu ortaya çıkan asbest de üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir risk faktörü haline geldi.

Asbest son yıllarda hızlanan kentsel dönüşümle birlikte gündemimize daha fazla girdi.

Yoğunlaşan kentsel dönüşüm kapsamında eski binaların yıkılıyor olması, binalarda olması muhtemel asbestin, çalışanlar ve çevrede yaşayanlar açısından tehlike oluşturmasını da kaçınılmaz hale getirdi. 

Sonuçlar Vahim

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’na (IARC) göre de asbest maddesi, tartışmasız ve kesin kanserojen tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılıyor.

Asbestin asbestosis, akciğer kanseri, mezotelyoma, kalsifiye veya kalsifiye olmayan plevral plak (akciğer zan üzerinde kireçlenme yapmış veya yapmamış lokal zar kalınlaşması), diffuz plevral fibrozis (akciğer zarında çepeçevre kalınlaşma), Benign asbest plörezisi (akciğer zarlan arasında iyi huylu su toplanması), yuvarlak atelektazi (akciğerde küçük sönmüş alanlar) ve diğer tümörler (GİS, böbrek, larinks vb.) gibi ciddi hastalıklara neden oluyor. 

Bu nedenlerle kentsel dönüşüm uygulamalarında şimdiye dek ortaya çıkan ve bundan sonra da ortaya çıkması muhtemel asbest riskine yönelik alınması gereken tedbirlerin araştırılıp kamuoyunun bilinçlenmesine yönelik yapılacak çalışmaların tespitine ilişkin İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 22 milletvekili tarafından meclis araştırması önergesi verildi.

Emlak Kulisi

YORUM EKLE