Kentsel Dönüşümde 6 Ay Duran İnşaat için Sözleşme Feshetme Hakkı Geldi!

Bakanlığın yaptığı düzenleme ile kentsel dönüşümde müteahhitle yapılan sözleşmeler, inşaatın 1 yıl sonunda başlamaması veya 6 ay durması gibi hallerde bina veya arsa sahiplerince tek taraflı olarak sözleşmenin feshedebilme hakkı getirildi.

Kentsel Dönüşümde 6 Ay Duran İnşaat için Sözleşme Feshetme Hakkı Geldi!

CAYMA HAKKI DURUMLARI

Sözcü'de yer alan habere göre, 6306 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kentsel dönüşüm kapsamında arsa payı karşılığı müteahhitle yapılacak olan anlaşmalarda fesih konusunda önemli değişiklikler de yapıldı. Buna göre artık sadece müteahhit değil, arsa ya da daire sahipleri de sözleşmeden belirli şartlar altında cayabilecek. Yönetmelik değişikliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, uygulama alanında hak sahipleri ve müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi, hak sahiplerince aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde talep edilebilecek.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde fesih hakkının kullanılabilmesi için “Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması gerekir” ifadesi bulunuyor.

Sözleşmelerin bu gerekçe ile fesih edilebilmesi için, sözleşme hükümlerine göre yapım işinin başlanılmasından önce hak sahiplerince yerine getirilmesi gereken edimler var ise bunların yerine getirilmiş olması, yapım işine  başlanılmasına engel teşkil edecek bir yargı kararı, idare kararı, idare uygulaması veya benzeri geçerli bir gerekçe olmaması ve yapım işine müteahhitten kaynaklanan sebeplerle başlanılmamış olması gerekli.

Fesih hakkının kullanılabilmesi için, yapım işinin belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor olması gerekli. Yapılan sözleşmelerin bu gerekçe ile feshedilebilmesi için, yapım işinin durdurulduğunun, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri gibi bilgi ve belgeler ile ortaya konulması talep ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2019, 13:22
YORUM EKLE