3 İlde Acele Kamulaştırma Kararı

Denizli, Trabzon ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 İlde Acele Kamulaştırma Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Kızılhisar Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Işıklı mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında Çaykara Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi ile Salarha beldesine bağlı Kokulukaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Anayasa ile koruma altına alınmış olan mülkiyet hakkının ancak ve ancak “kamu yararı” gerekçesi ile sınırlandırılması mümkündür. Bu durumda, söz konusu taşınmazın bedeli tespit edilerek, idare tarafından taşınmazın malikine bu bedelin ödenmesi suretiyle tapu kaydının idare üzerine geçmesi sağlanır. Olağan durumlarda bu sınırlandırma, “kamulaştırma” adı verilen idari ve yargısal işlemler silsilesi ile yapılırken, bazı istisnai durumlarda, taşınmazın vakit kaybetmeksizin kamulaştırması gerekebilir. Başka bir deyişle kamulaştırma prosedürlerinin tamamlanması için harcanacak süre, bazı olağanüstü durumlarda kamu yararına zarar verecek sorunlar doğurabilir. Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenen “acele kamulaştırma” müessesesi ile, olağanüstü sayılabilecek birtakım hal ve koşullarda, kamulaştırma yapılmak istenen taşınmaz hakkında, bilirkişi tarafından bedel tespitinin yapılması dışındaki tüm işlemler sonradan yapılmak üzere acele kamulaştırma kararı verilebilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 05:09
YORUM EKLE