Üsküdar Harem Otel Satışa Çıkarıldı

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde yer alan 1.473 metrekarelik 209 yataklı Harem Otel 56 milyon 35 bin liraya 25 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Üsküdar Harem Otel Satışa Çıkarıldı

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1335 Ada, 92-123 Parsel, Selimiye Mahalle/Köy, 1.473,20 m2 yüz ölçümlü, kargir otel vasıflı taşınmazın tamamı. Dava konusu 6 pafta , E:1312 Ada, 92 parsel sayılı taşınmaza ait olduğu anlaşılan 16/03/1988 tarih ve 2981-V-2345 sayı ile onaylı Rölöve Projesinin 2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında onaylanan bir proje olduğu, “Binanın imar parseli içinde olup sadece çekme katında restoran gece kulübü bulunduğu yer ilave yapılmıştır. Mevcut çekme katta dahili tadilat yapılmıştır.”notu ile tanımlı olup, kısmi 2. Bodrum kat + 1. Bodrum kat + zemin kat + 1. Kat+ 2. Kat + çekme kattan ibaret olup , otel girişinin Anbar Sokak tarafından olduğu, Kapak Paftası sonrası , 1/500 ölçekli Vaziyet Planı ve enine boyuna kesitlerin yer aldığı , -3.00 kotunda kısmi 2. Bodrum kat , 1. Bodrum kat , + 0.50 kotunda zemin kat, +3.50 kotunda 1. Kat , +6.90 kotunda 2. Kat , + 7.50 kotunda çekme kat ve 412.00 kotunda çatı arası kattan ibaret olduğu, Vaziyet Planında otel kitlesinin girişe göre sol ön bahçe tarafında çiçek bahçesi, arka bahçe tarafına doğru kademeli setli bahçe ,kısmi kapalı teras ,açık teras ve yüzme havuzu alanlarının yer aldığı, 1/50 Ölçekli Bahçe planı, (bu planda bahçede yüzme havuzu , orkestra müzik köşesi, çık teraslar ve üstü kapalı teras gösterilmiştir.)1/50 ölçekli Kısmi 2 bodrum kat planı ( Dolgular ve kalorifer dairesi ve boyler dairesi mevcut olduğu) 1/50 ölçekli 1. Bodrum Kat Planı (bu planda servis girişi özelliğinde olup, fuaye sonrası elektrik merkezi ve yarım kat merpen sonrası sol taraf personel yemekhanesi ve bulaşık bölümü, karşı sırada lavabo ve erkek-kadın WC ler ,devamında mutfak-pişirme ve yemek-kahvaltı salonu , servis banko bölümleri , merpen holü ve merpen ve asansör boşluğu, fuaye devamı kadın kuaför-hamam istirahat kabinleri, havuz , masaj türk hamamı, duşlar , sauna , WC’ler fuaye sol tarafı erkek berberi , servis geçidi, yemek hazırlık ve depoları, soğu depolar, hamur hazırlık, temizlik ve paketleme, hazırlık mutfağı ve açık terasa hizmet veren çay servisi ve içki servisi bölümleri ve açık alan oturma bölümü ve açık teras kadın-erkek lavabo ve WC’ler , katta ilaveten kalorifer dairesi ve su deposu bölümleri yer almaktadır.

1/50 ölçekli Zemin Kat Planı (Otel ana girişi zemin kattan olup , resepsiyon, hatıra eşya , Gardrop, bar, lobi, (açık terasa çıkış vardır) merpen ve asansör holleri , karşı sırada yarım kat alt kotta yer alan salon , hamam, soyunma odaları, türk hamamı, duşlar , sauna, soğuk bölüm, ve masaj bölümünün yer aldığı,sol tarafta merpen holü devamında koridor bağlantısında 8 farklı tip büyüklük ve mekansal özelliklerde oda mevcut olduğu, (4 adet WC –Banyo- Balkonlu ve 2 adet WC-banyolu 2 adet WC –banyo , balkon ve oturma ve yatak odalı tipte) sağ tarafta ise servis girişi ve telefon ve devamında malzeme girişi alt depo mutfak bağlantıları ile üst depolama yeri kapalı soğuk depo , üst depo ve diğer depoların yer aldığı görülmektedir.

1/50 ölçekli 1.Normal Kat Planı , 1/50 Ölçekli 2. Normal kat planı (400-500 ler katı planı) sol bölüm asansör ve merpen holü tarafı koridor , 10 farklı tip büyüklük ve mekansal özelliklerde oda mevcut olduğu , 8 adet WC-banyolu oda , 2 adet oturma ve yatak odalı WC-banyolu oda mevcut olduğu, merpen ve asansör arka tarafı büyük 1 adet WC-banyolu oda, orta aksta 8 adet WC-banyolu oda , orta bölümde depolar, Aydınlık, sağ bölüm merpen tarafı 7 adet 1 adet Adet wc-Banyolu oda 1 adet küçük WC-Banyolu oda mekanlarının yer aldığı görülmektedir.
1/50 ölçekli Teras Üst Katı Planı , (sol taraf asansör merpen tarafı , Roof,soğuk büfe, monşarj, ofis, mutfak, kiler,1 adet WC-banyolu oda, orta bölümde 8 adet WC. Banyolu oda , depolar ve aydınlık, sağ bölümde merpen ve hol tarafı 8 adet 8 adet WC. Banyolu oda mekanlarının yer aldığı tespit edilmektedir.

1/50 ölçekli Teras Üst Katı Planı (merpen asansör, makine dairesi, kadın ve erkek WC-Lavabolar olduğu tespit edilmektedir)

Satış konusu taşınmaz 1960’lı yıllarda “Otel” kullanım amaçlı inşa edilmiş ve dönemine tanıklık etmiş, Marmara Denizi, Harem, Salacak, Tarihi Yarımada, Boğaz Çıkışı, Siluetinden yer almış dönemin talep gören seçili otellerinden biri olup, mimarlık mühendislik tarz ve tekniğiyle inşa edilmiş betonarme karkas bir yapıdır.

Anadolu Yakası deniz manzaralı kent oteli…

06/07/1963 tarih ve 181 sayılı Turizm İşletme Belgesi ile 3 yıldızlı otel niteliğinden olup ilgili belgede , 90 oda(2Y) +1 Bedensel Engelli, Odası (2Y) +6oda (1Y) +3 Aile Odası (4Y)-200 yatak, 150 kişilik 2. Sınıf Lokanta, 50 kişilik açık yemek alanı, 160 kişilik çok amaçlı salon, 30 kişilik çok amaçlı salon, Lobi Bar, Türk Hamamı, Sauna, Masaj Odası, Açık Yüzme Havuzu mekanlarını kapsamaktadır.

Satışa konu taşınmazda tek kişilik oda sayısının 6, çift kişilik oda sayısının 77, üç kişilik oda sayısının 7, 4 kişilik oda sayısının 4,Köşe Lüx oda sayısının 4,Lüx oda sayısının 1,Engelli Oda sayısının 1, oda olmak üzere 100 oda (201-202-3-204-205-206-207….301-302-3-304-305-306-307-308-9-310-311-312-314-315-316-317-318-319-325-326-327-328-329-330-331-401-402-3-404-405-406-407-407-408-9-410-411-412-414-415-416-417-418-419-420-421-……..422-424-425-426-427-428-429-430-….501-502-3-504-505-506-507-508-9-510-511-512-514-515-516-517-518-519-520-521-522-524-525-526-527-528-529-530-531-…..614-615-616-617-618-619-621-2-624-625-626-627-628-630-631 oda no larınıolduğu) ve 209 yatak sayısı olduğu öğrenilmektedir.

Tapu kaydı :istanbul ili, üsküdar ilçesi,kurum adı, üsküdar TM. Selimiye mah. Anbar mevkii , cilt. Sayfa no: 8/7781335 ada 92 parsel 1.473,20 m2 yüzölçümlü kargir otel nitelikli taşınmaz

Adresi : Üsküdar İlçe, Selimiye Mah., Selimiye İskele Cad., Selimiye Ambarı Sok., Harem Oteli No:2

İmar Durumu : Dosyaya sunulan T.C. Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/05/2016 tarih ve 1561-ç sayılı yazısında;Y:154 Parsel E:1312 Ada, 92 Parsel Sayılı yerin 09/06/2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez bölgesi uygulama imar planında; kısmen H:9.50 ( 3 kat) irtifada blok nizam konut alanında, kısmen de park ve dinlenme alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmakta olduğu, dosyaya sunulan T.C. Üsküdar Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/03/2018 tarih ve E.7152 Sayılı ve 13706/2016 tarih ve 2016/3667 Sayılı yazısında; Selimiye Mahallesi, 6 Pafta, 1335 Ada, 123 Parsel ve 1335 Ada, 92 Parsel Sayılı yerin 09/06/2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, kısmen imar yolu alanında, kısmen H:12,50 metre ( 4 kat ) irtifada , TAKS:0,35, KASK:1,00 yapılaşma koşullarda ayrık nizam konaklama tesis alanında kalmakta olup, Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planının Plan Notlarının Yapılanma Hükümleri Bölüm 2. Maddesinde “TAKS-KAKS verilen parsellerde açık ve kapalı çıkmalar ile iskan edilen bodrum katlar ve çatı arasındaki iskan edilen alanlar emsale dahildir. Emsal net parsel üzerinden hesaplanacaktır. TAKS sabit kalmak koşulu ile teklif plandaki KAKS değeri %50 artırılacaktır. “Hükmünün bulunduğunu, 123 parselin tek başına yapılaşmaya müsait olmadığından komşu parseli olan 92 parsel ile tevhiden uygulama yapılacağı, ayrıca 92 parselin 10.00 metre çevresinde tescilli parseller bulunduğundan İstanbul VI Numaralı KVK Bölge Kurulundan görüş alınarak uygulama yapılacağı bildirilmektedir.

Kıymeti : 56.035.252,46 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 25/03/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 24/04/2020 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/60 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc