banner53

Ümraniye'de İcradan Satılık Arsa

İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi, Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan arsayı 8 milyon lira muhammen bedelle 29 Aralık 2020 günü gerçekleşecek ihale ile satıyor.

Ümraniye'de İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 0 ada, 14653 parsel nolu, 6.028,51 metrekare yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazda C blokta kain 94448765497400/735901421402000 arsa paylı 1. bodrum kat, 1 bağımsız bölüm nolu Dükkan'dır. Taşınmazın bulunduğu bölgede kentsel altyapılar tam olup yapılaşma konut ağırlıklıdır. Ticari hareketlilik caddelerde konut altı şeklinde konumlanmıştır. Kıymet takdiri istenen taşınmazın bulunduğu C blok, parselin batısında yer alan blok olup Çetin Caddesine cephelidir. Blok mimari projesine göre 2. bodrum ve 1. bodrum kat olmak üzere toplam 2 kattan oluşmaktadır. Mimari projesine göre 2. bodrum katta otopark, 1. bodrum katta 1 nolu bağımsız bölüm, otopark ve kapalı otopark girişi bulunmaktadır. C Blok betonarme karkas tarzda, blok nizamda, akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli şekilde inşa edilmiştir. 1 bağımsız bölüm nolu dükkan, projesine göre binanın 1. bodrum katında bulunmakta olup yaklaşık 600,00 metrekare net, 620,00 metrekare brüt alandan oluşmaktadır. Ayrıca tapu kayıtlarında ve bağımsız bölüm listesinde: A blok, 2.bodrum kat : 1,2,3,4,5,6 otopark; B blok 2.bodrum kat; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu otopark; B blok 3.bodrum kat 1,2 nolu otopark; B blok 1.bodrum kat ; 25,26,27,28 nolu otopark; C blok 1.bodrum kat 1,2,3 nolu otopark eklentileri olduğu görülmüştür. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın üç ayrı dükkan olarak bölümlendirildiği, eklentisi olarak görülen otoparkları içine alacak şekilde büyütüldüğü, kullanım şekillerine göre yeni bölümlendirmeler yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz yerinde yaklaşık net: 3.250,00 metrekare, 3.350,00 metrekare brüt alana sahiptir. Kıymet takdir edilirken, eklenti alanları dikkate alınmıştır.Dükkanlarda ısıtma klimalar vasıtasıyla sağlanmakta olup zeminler seramik duvarlar kısmen boyalı, kısmen fayans kaplı, kısmen duvar kağıtlı olup tavanlar asma tavan şeklinde düzenlenmiştir. Spot ve klasik aydınlatmaların kullanıldığı dükkanlar cafe, satış ofisi, market olarak kullanılmaktadır. Satış ofisinin boş olduğu görülmüş olup cafe ve markette kiracıların bulunduğu öğrenilmiştir. Cafe kullanımında bahçe kullanımına camekanlı teras bahçe oluşturulduğu görülmüştür. Ümraniye Belediyesinden edinilen bilgiye göre ana taşınmazın 09.40.2010 tarih 2010/2193 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, değerlerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak;Taşınmazın tamamına, 8.000.000,00-TL (SekizmilyonTürklirası) kıymet takdir edilmiştir.

Adresi : Şerifali Mahallesi, Çetin Caddesi, Sarissa Sitesi, No: 61, Ümraniye/İstanbul

Yüzölçümü : 6.028,51 metrekare

Arsa Payı : 944487965497400/735901421402000

İmar Durumu : Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.08.2019 tarih, 60269154.754-[1990/2787]-7894-3203994 sayılı yazısına göre; Söz konusu, 14653 parsel; 16.01.2008-12.07.2013-15.01.2016-17.03.2017-21.04.2017 tasdik tarihli Çakmak, Ihlamurkuyu, Yukarı Dudullu, ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; E:1,85, H: avan proje, ön bahçe: 5.00 m, arka bahçe: 3.00 m, yan bahçe: 3.00 m olmak üzere Ayrık Nizam Konut Alanı’nda kalmaktadır. Planlama alanında E=1.85 yapılanma koşulundaki parsellerde, parsel büyüklüğü ya da tevhitten sonraki parsel büyüklüğü 700 metrekare ve 700 metrekare-2500 metrekare arasında ise E= 2.20, 2500 metrekare ve üstünde ise E= 2.50 olarak uygulama yapılacaktır. Parsel büyüklüğü 600 metrekare üstünde olduğundan Max TAKS: 0.30’dur.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 29/12/2020 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 25/01/2021 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/655 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER