banner53

Tuzla'da İcradan Satılık İmalathane

İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde yer alan imalathaneyi 33 milyon 53 bin liraya satışa sundu.

Tuzla'da İcradan Satılık İmalathane

 İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, 5923 Ada, 2 Parsel, ORHANLI Mahalle de kayıtlı İmalathane nitelikli taşınmaz.

TAPU KAYDI: Anadolu 4. İcra Dairesinin2016/795 talimat sayılı dosyasında mevcut Tuzla Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 22/01/2018 tarihli yazısı eki tapu kaydında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 5923 ada, 2 parsel sayılı 6.079,34 m2 yüzölçümlü, “İMALATHANE “ niteliklitaşınmazın tamamının Primo Ambalaj ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olduğu, 16/12/2010 tarihinde satış + ipotek tesisi ile edinildiği anlaşılmaktadır.

Şerhler Hanesinde; İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icrai haciz şerhleri olduğu görülmüştür. (Daha sonra tedbir şerhini koyan mahkeme tarafından tedbirin kaldırılması yönünde tapu müdürlüğüne müzekkere yazıldığı bildirilmiştir.

İMAR DURUMU: Anadolu 4. İcra Dairesinin2016/795 talimat sayılı dosyasında mevcut, Tuzla DERİ ORGANİYE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’nün 26/08/2016 tarih ve 2016/035 sayılı yazısında; “Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Genel Yerleşim Planına göre 13/03/2015 t.t. li 1/1000 ölçekli, yollardan 10,00 m ve 15,00 m, komşudan 10,00 m ve 7,00 m çekildiği, TAKS: 0,50 , KAKS:1,50 sanayi sahası olduğu, anlaşılmaktadır.
2.3- İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinin 03/01/2017 tarih, 2017/0004 sayılı yazısında;

İşyeri nitelikli taşınmazın net kullanım alanı 10.559,43 m2 dir.28/06/2001 tarihli yapı ruhsatında net kullanım alanı 6.604,12 m2, 27/05/2002 tarihli yapı ruhsatında net kullanım alanı 3.955,31 m2 dir. Her iki ruhsatta da bu tarihlerden sonra bir revize talebi/işlemi bulunmamaktadır, denilmektedir.

Yazı eki imar durumunda; Deri Organize Sanayi bölgesi 13/03/2015 t.t.li, 1/1000 ölçekliMer’i İmar planında; 5923 ada, 2 parsel sayılı, 6.079,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın sanayi sahasında, TAKS: 0,50KAKS: 1,50 , ön bahçe çekme mesafesi: 10,00 m, arka bahçe çekme mesafesi: 7,00 m, yan bahçe çekme mesafesi: 10,00 m dir.

YERİNDE YAPILAN İNCELEME:

Bölgenin özelliği: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Tuzla İlçesinde kurulmuş olan İstanbul - Kazlıçesme Organize Deri Sanayicileri Derneği, 1982 yılında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü tarafından imzalanan protokol ile İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi adıyla kurulmuş ve daha sonra 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun yürürlüğe girmesiyle tüzel kişiliğini kazanmıştır.

TEM Otoyolu, Bölge’nin kuzey doğusundan geçmekte olup, “BÖLGE” ye 2 km lik kısa bir bağlantı yolu ile ulaşılmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi,Sabiha Gökçen Hava Alanınayaklaşık 5 km, deniz ulaşımına ise 10 km uzaklıktadır.

92.500,00 m2. lik alan üzerinde kurulu olan Atıksu ArıtmaTesisi, dünyada, Deri Sanayi Atık Sularını Arıtan Tesisler arasında, “en büyük ve en etkili Arıtma Tesisi” unvanını taşımaktadır.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesistratejik konumuyla birlikte altyapısı, çevre düzenlemesi, arıtma tesisi, cami ve çarşı kompleksiyle önemli bir cazibe merkezi olmakla birlikte 1000 adet işyerinde 40.000 civarında çalışanıyla çok önemli bir üretim ve istihdam merkezi olduğu bilgisi edinilmektedir.

Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, Organize Deri Sanayi adresindeki dava konusu taşınmaza 7. Yol Sokağındaki güvenlik binasından girilmektedir. Girişte açık otopark olarak kullanılan bir alan bulunmaktadır. Bu cepheye bakan;

1.Bina: Güvenlik binasının girişindeki ilk bina Zemin kat + 2 normal kattan ibarettir. Bina brüt alanı: 845 m2 x 3 kat= 2.535 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden IV A yapı grubunda değerlendirilmiştir.

2.Bina: 1. binanınsolundaki bina bodrum kat + Zemin kat + 2 normal kattan ibarettir. Bina brüt alanı: 823 m2 x 4 kat= 3.292 m2 dir. Fabrika/imalathane girişi bu binadan yapılmaktadır. Girişte resepsiyon bölümü, diğer katlarda ofis odaları bulunmaktadır. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden IV A yapı grubunda değerlendirilmiştir.

3.Bina: 1. ve 2. binanın arkasındaki bina Zemin kat + asma kat + 3 normal kat olmak üzere, toplam 4,5 kattan ibarettir. Bina brüt alanı: 1.485 m2 x 4,5 kat: 6.683 m2 dir. Bu alanın 154 m2 kısmıişyeri sahibi tarafından konut olarak kullanılmaktadır. 6.683 m2 – 154 m2= 6.529 m2 fabrika/imalathane kısmıdır. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden 154 m2 lik konut olarak kullanılan bölüm IV A yapı grubunda, 6.529 m2 lik kısmı ise III B yapı grubunda değerlendirilmiştir.
4.Bina: 2. binanın solunda iki katlı sosyal tesis binası bulunmaktadır.Bina brüt alanı: 65 m2 x 2 kat= 130 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden III A yapı grubunda değerlendirilmiştir.

4. Binanın arkasında, 2no’lu giriş kapısının olduğu bölümde kantar, alkol tankı, altı kapalı alan olan depo bulunmaktadır.

Binaların etrafındaki alan sundurma ile örtülüdür. Girişe göre sağ arka köşede trafo binası ve önünde bodrum katta yemekhane + depo ve sigara içilen açık bir alan bulunmaktadır.

Bu bölümlerdeki binaların brüt alanı: 14,16 m2 + 14,36 m2 + 56,56 m2 + 16,58 m2= 101,66 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden III A yapı grubunda değerlendirilmiştir.

Sundurma alt katındaki (bodrum kat) yemekhane +depo bölümünün brüt alanı 486 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden III B yapı grubunda değerlendirilmiştir.

Toplam sundurma brütalanı: 1.918m2 dir. Bu bölümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden II B yapı grubunda değerlendirilmiştir.

Fabrika/imalathanenin pencere doğramaları Alüminyum ve PVC malzemesinden, Zemin kaplaması epoksi malzemesindendir.

Binalar kompleksinde;

* 4 ü yük olmak üzere 5 asansör,

*resepsiyonun olduğu katta bir wc (kadın ve erkek) olmak üzere, toplam 4 grup iyi kalitede malzeme ile dekore edilmiş WC,

*Ambalaj bölümü, paketleme bölümü, malzeme depoları, kalıphane, vakumhane, şişeleme, dolum hatları, laboratuvar, yemekhane, çalışanların giyinme-soyunma odaları, idari ofis olarak kullanılan mahaller bulunmaktadır.

E-80 yoluna 350 m,Sabiha Gökçen Havaalanına 5,0 km, Sabancı Üniversitesine 1,0 km, D 100 yoluna 6,5 km mesafededir.

Dava konusu taşınmazın çevresinde sanayi tesisleri bulunmaktadır. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanan bir bölgede yer alan taşınmazın ulaşım olanakları mevcuttur.

DEĞERLENDİRME

DAVA KONUSU TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

a) Gelişmiş bir bölgede yer alması ve belediye hizmetlerinden yararlanma durumu,

b) Ulaşım kolaylığı,

c) Ana arter, Alış veriş merkezi, Okullar, Hastaneler, Kamu binaları ve donatı alanlarına uzak veya yakınlığı,

d) Binaların inşaat özellikleri, kullanılan malzemelerin kalitesi, binaların yaşı,

e) Bölgede teşekkül etmiş serbest piyasa alım-satım rayiçleri, arz-talep ilişkisi,

f) Taşınmazın büyüklük ve konumu, arazinin topografik durumu, imar durumu,

g) Ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum,

h) İşyeri nitelikli taşınmazın ruhsatlı olarak inşa edilen binalarının net kullanım alanı 10.559,43 m2 dir.Yerinde yapılan ölçümde binaların brüt alanı 13.228,00 m2 ve sundurma alanı 1.918,00 m2 dir.

ı)Bilirkişi kurulumuzun portföy bilgileri, yakın zamanlı bölgedeki emlak satış fiyatlarının değerlendirilmesi, emlakçılardan telefon ya da bizzat görüşülerek alınan arsa satış fiyatlarının yanı sıra internet satış ilanları incelenerek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları dikkate alınarak12/12/2019 Keşif tarihi itibariyle;

ARSA DEĞERİ: 6.079,34 m2 x 2.850,00 TL/m2= 17.339.347,00 TL

YAPI DEĞERİ:

1.Bina: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini gösterir cetvelde IVA yapı grubunda ve m2 fiyatı 1.270 TL/m2 ve bina toplam alanı brüt 2.535 m2 dir.

2.535 m2 x 1.270 TL/m2= 3.219.450 TL

2.Bina: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini gösterir cetvelde IVA yapı grubunda ve m2 fiyatı 1.270 TL/m2 ve bina toplam alanı brüt 3.292 m2 dir.

3.292 m2 x 1.270 TL/m2= 4.180.840 TL

3.Bina: : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini gösterir cetvelde brüt 154 m2 lik konut olarak kullanılan bölüm IVA yapı grubunda ve m2 fiyatı 1.270 TL/m2, bu binanın geri kalan brüt 6.529 m2 lik bölümü IIIB yapı grubunda ve m2 fiyatı 1.210 TL/m2 dir.

154 m2 x 1.270 TL/m2= 195.580 TL

6.529 m2 x 1.210 TL/m2= 7.900.090 TL

4.Bina: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini gösterir cetvelde IIIA yapı grubunda ve m2 fiyatı 980 TL/m2 ve bina toplam alanı brüt 130 m2 dir.

130 m2 x 980 TL/m2= 127.400 TL

*Kantarın bulunduğu bölümdeki binalar, trafo binası, güvenlik binası toplamının brüt alanı: 14,16 m2 + 14,36 m2 + 56,56 m2 + 16,58 m2= 101,66 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden III A yapı grubunda değerlendirilmiştir.

101,66 m2 x 980 TL/m2= 99.627 TL

*Trafonun önündeki Sundurma alt katındaki (bodrum kat) yemekhane +depo bölümünün brüt alanı 486 m2 dir. Bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve binanın özellikleri dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden III B yapı grubunda değerlendirilmiştir.

486 m2 x 1.210 TL/m2= 588.060 TL

*Toplam sundurma brütalanı 1.918m2 dir. Bu bölümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetlerini gösterir cetvelden II B yapı grubunda değerlendirilmiştir.

1.918 m2 x 599 TL/m2= 1.148.882 TL

TOPLAM ………………………. 17.459.929 TL

% 10 yıpranma ……………… -1.745.993 TL

TOPLAM YAPI MALİYETİ: 15.713.936 TL olarak hesap ve takdir edilmektedir.

Binanın yaşına, yenilenmesine ve kullanılan malzemelerin kalitesi göz önünde bulundurularak, 02/12/1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bina Aşınma Oranlarını gösteren cetvelile % 10 yıpranmalı olacağı takdir ve kanaatiyle değerlendirilmiştir.

ARSA + YAPI DEĞERİ: 17.339.347,00 TL + 15.713.936,00 TL= 33.053.283,00 TL

5- SONUÇ ve KANAAT:

Tuzla İlçesi,Orhanlı Mahallesi,5923 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın, dosyadaki belgeler incelenerek, değerlendirme bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan özellikleri göz önüne alınarak ve emsaller incelenerek, 12/12/2019 keşif tarihi itibariyle;

Fabrika/imalathane olarak kullanılan taşınmazın ARSA + YAPIdeğeri 33.053.283,00 TL (otuzüçmilyonelliüçbinikiyüzseksenüçTL)olarak hesap ve takdir edilmektedir.

Kıymeti : 33.053.283,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, beyanlar hanesinde26/02/2010 tarihli 'Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğutaahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır ' şerhi mevcuttur.
Taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alması sebebi ile aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmekle ;

15.04.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince Organize Sanayi Bölgelerinde icra yolu satışlarda aşağıda 4(Dört) adet tablo halinde belirtilenhususların satış ilanlarında aynen yer alması zorunluluk arz etmektedir. Tüm bu hususların satış ilanlarında açıklıkla yazılı olması, ihaleye girecek alıcı adaylarının gayrimenkulden sağlayacakları fayda yanında, kendilerine tahmil edilecek külfet ve yükümlülüklerden de önceden haberdar olmaları bakımından hem gerek hem şarttır.

1_4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. Maddesi ve 18 maddesi gereği: Bölgenin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabileceği ve satış ilanlarında; Ana Sözleşmede yer alan katılımcı niteliklerine yer verileceği belirtilmiştir.

''İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Ana Sözleşmesi'nin Katılımcıların Sektör

Grupları Başlığını taşıyan 41. Maddesine göre;

DERİ, TEKSTİL, SABUN-GLİSERİN, İLAÇ, KİMYA, MATBAA MALZEME VE ARAÇ GEREÇLERİ İLE DERİ SANAYİİNE UYUMLU VE ATIKSU ARITMA TESİSİNE ZARAR VERMEDİĞİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TESPİT EDİLEN DİĞER VE BENZERİ SANAYİ KOLLARINA AİT KURULUŞLAR İLE BÖLGE DAHİLİNDE,BAKANLAR KURULU KARARI İLE KENDİSİNE ARSA SATIŞI YAPILAN VE SERBEST BÖLGELER KANUNU'NA GÖRE 1994 YILINDAN BERİ FAALİYETTE BULUNMAKTA OLAN İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGESİ İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacaktır.''

Ayrıca İcra satışları dahil, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde işbu parselin sahibi olan kişiler, ancak sinai üretim faaliyeti yapabilirler. Söz konusu sinai üretim faaliyetinden elde edilecek atıksuyun bölgede mevcut arıtma tesisine zarar vermeyecek nitelikte olması hususu da ayrı bir yükümlülüktür.

Saniyen, yine icra satışları dahil, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde faaliyette bulunacak kişiler OSB Kanunu'na göre ''Katılımcı sıfatını'nı haizdirler ve ayrıca bir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın Kanun, yönetmelik ve OSB organlarının tesis edip, uygulamakta olduğu temel nizama uyma mükellefiyetlerini haizdirler.

2- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeler Kanunu'nun 15. Maddesinin3. Fıkrası ve 4. Fıkrası gereği satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. Fıkrası ve fıkrası gereği :

OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve OSB alacaklarınınöncelikle ödenmesi koşuluyla Bölgenin kuruluşu protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluşu protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

3- İcra satışının OSB Kanunu'nun 18. Maddesindeki amir hükmü gereği satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18. Maddesi gereği: Katılımcılara tahsis olunan yerlerle ilgili borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satış işlemi yapılamaz.

Satış tarihine kadar doğmuş/doğacak bir borç olursa bu meblağ, öncelikle, satış bedelinden kesilmesi; alacağa mahsuben satış yapılması halinde alacaklıdan tahsil edilerek depo ettirilmesi ve her iki durumda da ihalenin kesinleşmesi sonrasında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut ve/veya gelecekteki tezyidi bedel kamulaştırmasız el atma ve rüc'u davaları, arsa alımlarından ve sair bölge ile yükümlülükler ve ferilerinden herhalükarda alıcı sorumlu ve mükelleftir.

Satış tarihine kadar baliğ olacak yukarıda sözü edilen borç miktarının icraen sorulması gerekir.

4- OSB Kanununun 18. Maddesi 6. Fıkrası hükmüne göre satışa katılacakların OSB den uygunluk yazısı getirmeleri zorunluluğuna ilişkin satış ilanlarında aynen yer alması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmektedir.

OSB Kanununun 18. Maddesi 6. Fıkrası hükmüne göre satışa katılacak kişilerden İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi (İDOSB) tarafından hazırlanacak ''UYGUNLUK GÖRÜŞÜ YAZISI'' nın alınması zorunlu olup, uygunluk görüşü yazısını ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır.

Neticeten icra ihalesine katılacakların Bölge'nin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip olduklarına ve OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinde zikredilmiş bulunan unsurların mevcut olduğuna dair İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinden uygunluk görüşü yazısı getirmeleri (ve) satış tarihine kadar baliğ olacak yukarıda sözü edilen borç miktarına ilişkin bilgiler ve uygunluk görüşü yazısı dahil olmak üzere bilgi ve gereği şarttır.

1. Satış Günü : 10/02/2021 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 10/03/2021 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/795 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER