Tuzla'da İcradan Satılık 4 Villa

İstanbul Anadolu 19. İcra Dairesi, Tuzla Merkez Mahallesi'nde yer alan 4 adet villayı satışa çıkardı.

Tuzla'da İcradan Satılık 4 Villa

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili Tuzla Merkez Mahallesi Köşkbayırı mevkii Cilt :21,Sayfa: 2024 Ada:- Parsel :2024 de tapuya kayıtlı 1.800,00 m2 miktarında Arsa vasfındaki taşınmaz.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ : Taşınmaz İstanbul ili Tuzla ilçesi Merkez 5 pafta2024parsel sayılı yer mahallen İstanbul ili Tuzla İlçesi Postane Mahallesi Özgü Sk No: 19 Adresinde bulunmaktadır. 2024 parsel hali hazır projesinden parsel içinde 180 m2 oturum alanlı Zemin+2 Normal Kat +Çatı katından oluşan villa bulunmakta olup, Villanın 174m2 oturum alanı ,2024 parsel alanında kalmaktadır. 2024 nolu parselin tamamı villanın bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın Etrafı çevrili olması nedeniyle dışarından inceleme yapılarak, fotoğraflanmıştır. 2024 parselin tamamının villanın bahçesi olarak kullanıldığı ve bu alan üzerine çevre, peyzaj düzenlenmesinin yapılmış olduğu, 2024 parsel nolu arsanın ise ,topografik olarak düz olduğu anlaşılmıştır. 2024 parselin çevresinde genel olarak villa tarzında yapılaşma bulunmaktadır. Tüm taşınmazlar için aşağıda açıklaması yapılan hususlar ve emsal taşınmaz değerleri dikkate alınarak, Yi- Üfe endeksi kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Arsa vasıfla taşınmazın değeri 10.930.259.00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 1.800 m2

Arsa Payı : TAM

İMAR DURUMU : 14/07/2020 tarih E 22133 sayılı imar durumu yazısında; Tuzla İlçesi Merkez 5 pafta 2024parsel sayılı yer 15/10/2010 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Antik Mendirek çevresi Kormuma Amaçlı Nazım İmar planında 160kişi/hektar yoğunlukta konut alanında kalmakta olduğu, söz konusu parselin 1/1000 ölçekli uyglama imar planının bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 10.930.259,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Denize girme hakkı (Başlangıç tarihi 06/03/1970 Bitiş tarihi:06/03/1970 -2011 yev. 3. Derece Sit Alanı07/03/2005-1265 yev.

1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili Tuzla Merkez Mahallesi Köşkbayırı mevkii Cilt :21, Sayfa: 2028 Ada:- Parsel :2028 de tapuya kayıtlı 881,00 m2 miktarında Arsa vasfındaki taşınmaz.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ : İstanbul ili Tuzla ilçesi Merkez ilçesi Posthane Mahallesi Özgüsk No:19 adresinde bulunmaktadır. 2024 parselin hali hazırda proesinden parsel içinde 180 m2 oturma alanlı , zemin +2 normal kat+çatı katından oluşan ville bulunmakta olduğu anlaşılmış olup, vilanın (6 m2) oturum alanı 2028 parsel alanında kalmaktadır. 2028 nolu parselin tamamı villanın bahçesi olarak kullanıldığı, bu alan üzerinde çevre peyzaj düzenin yapılmış olduğu ve arsanın topografik olarak düz olduğu anlaşılmıştır. 2028 nolu parselin çevresinde genel olarak villa tarzında yapılar bulunmaktadır. Tüm taşınmazlar için aşağıda açıklaması yapılan hususlar ve emsal taşınmaz değerleri dikkate alınarak, Yi- Üfe endeksi kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Arsa vasıfla taşınmazın değeri 5.349.754,00 .-TLolarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 881,00 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :08/07/2020 tarih E 219351 sayılı imar durumu yazısında; Tuzla İlçesi Merkez 5 pafta 2028parsel sayılı yer 15/10/2010 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Antik Mendirek çevresi Kormuma Amaçlı Nazım planında 2. Derece Arkolojik ve Doğal Sit sınırı içinde 160 kişi/ hektar yoğunlukta konut alanında kalmakta olduğu, söz konusu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.349.754,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Bu parsel lehine , 2032 parsel aleyhine Denize Girme Hakkı (Başlama tarihi 02/12/1966-Bitiş Tarihi: 02/12/1966 Süre-)

1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili Tuzla Merkez Mahallesi İçmeler mevkii Cilt :15, Sayfa: 1468 Ada:- Parsel :1468 de tapuya kayıtlı 8.680,00 m2 miktarında Tarla vasfındaki taşınmaz.

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ : Dava konusu taşınmaz İstanbul ili Tuzla ilçesi Merkez23 pafta 1468 parsel sayılı yer mahallen İstanbul İli ,Tuzla ilçesi Evliya Celebi Mahallesi Gökmen Sk No:3 ile Serçe Sokak No: 31 ve No: 29 kesiştiği noktada bulunmaktadır. Parsel Şekilsiz , topoğrafik olarak az bir eğime sahipbir etrafı çevrili ve boştur. Parselin çevresinde ticari (atölye tarzı) ve konut türünde yapılaşma bulunmaktadır. Tüm taşınmazlar için aşağıda açıklaması yapılan hususlar ve emsal taşınmaz değerleri dikkate alınarak, Yi- Üfe endeksi kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Tarla vasıfla taşınmazın değeri 26.024.426,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 8.680,00 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :08/07/2020 tarih E 21351 sayılı imar durumu yazısında; İstanbul Tuzla İlçesi Merkez 23 pafta 1468 parsel sayılı yer 15/03/1999 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Kamilbey Gölü ve çevresi Kormuma Amaçlı Nazım İmar planında 2. DereceSit Alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 26.024.426,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 2.Derece Sit Alanı(04/06/1999 Yev.2034- Diğer (Konusu :Doğal Sit alanı koruma statüsünde Kesin korunacak hassas alan6746,6747 parseller "Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım alanı" Merkez Mah.1436, 1451, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468, 1470, 1476, 1477, 1480, 3253, 3592, 3593, 3627, 3954, 5413, 5625, 5638, 5640, 5643, 5649, 5651, 5678, 6076, 6077, 6122, 6123, 6124, 7799, 7800, 7801, Nitelikli Doğal Koruma Alanı,
96, 389, 390 434, 435, 698, 729, 3955, 5240, 5613, 5635, 5673, 5676, 5684, 5698, 5700, 5743, 6026, 6078,60,79,6080,6081,6082,6710,6711,6712,6713,6714,6827,6829,6830,6831,6832,6833,6834,6835,6836,6837,6838,7686,7687 parseller içerisinde kaldığı, tespit edilmiştir. (Başlama Tarihi:04/11/2020- Bitiş Tarihi :04/11/2020- Süre )

1.DERECE SİT ALANINDA KALMAKTADIR. 10/02/1998 TARİH .Yev. 434

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIMALANI BaşlamaTarihi:18/11/2020 tarih Bitiş Tarihi : 18/11/2020-Süre -) 26599 yev.

1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili Tuzla ilçesi Merkez Mah. Cilt 123 Sayfa 12067 ada 0 parsel 7536 nolu 871,17 m² miktarında arsa vasfında tam hisseli taşınmaz

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ : Dava konusu taşınmazın Tapu kayıtlarında ^İstanbul ili Tuzla ilçesi merkez 1 pafta7536 parsel sayılı yer; İstanbul ili Tuzla ilçesi Postane Mahallesi Manastır yolu cad. No: 20 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın cephesi denize sıfır durumunda bulunan Manastır yolu caddesine cephelidir. Taşınmaz dikdörtgen şekline yakın olp, çevresi tel çitlerle çevrilidir. Taşınmazın bir kısmı üzerinde restoran hizmeti verilen prefabrik bir yapı bulunmakta olup, taşınmazın bir kısmı ise boştur. Taşınmaz dikdörtgen şekline yakın topografik olarak az bir eğime sahip 871,17 m2alana sahip bir parseldir. Parselin çevresinde ticaret( lokanta, çay bahçesi ) villa türü yapılaşma bulunmaktadır. Tüm taşınmazlar için aşağıda açıklaması yapılan hususlar ve emsal taşınmaz değerleri dikkate alınarak, Yi- Üfe endeksi kullanılarak yapılan hesaplamalara göre Arsa vasıfla taşınmazın değeri : 11.710.991,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 871,17 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 08/07/2020 tarih E 21351 sayılı imar durumu yazısında; İstanbul ili Tuzla İlçesi Merkez 1 pafta 7536parsel sayılı yer 19/03/2013tastik tarihli 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi1. Etap Uygulama imar planında E: 1,25 , Hmax : 9,50 m yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret alanında kaldığı şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 11.710.991,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi ipotek, haciz

1. Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü : 27/12/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

4 ADET TAŞINMAZIN GENEL DEĞERLENDİRME SONUCU :Emsal yöntemlere göre yapılan değerlendirmede ; taşınmazları gelişmiş bölgede yeralması ve belediye hizmetlerinden yararlanması durumu ,ulaşım kolaylığı, ana arter, alış veriş merkezi, okullar ,hastaneler, kamu binaları ve sosyal donatı alanlarına yakınlığı, bölgede teşekkül etmiş serbest piyasa alım-satım rayiçleri, arz-talep ilişkisi , taşınmazların büyüklüğü, konumu, imar durumu, ticaretin yoğun olduğu bir bölgede olması dikkate alınarak çevresinde , özellikle aynı mahallede ve yakın civarında satışta olan ve benzer özellilere sahip taşınmazlar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Şeklinde bildirilmiştir.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli Pbulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. İpotekli olması sebebiyle ( kanun gereğince, lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Rehin bedeli ödendikten sonra arda kalan miktar kalması halinde Tellâliye resmi, Taşınmazın aynından doğan vergileri satış bedelinden ödenir

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK.127.maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ,varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresi olarak kabul edilir. Bunun dışında adres araştırması yapılmaz. gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenleri 2020/203 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 11:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER