banner53

Tuzla Belediyesinden Arsa Satış İhalesi

Tuzla Belediyesi, İstasyon Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulünü 74 milyon 646 bin lira bedelle 29 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.

Tuzla Belediyesinden Arsa Satış İhalesi

İHALE DETAYLARI

İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 29.09.2020 Salı günü Saat:14:00 ile 14:30 arasında Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 8193 Parsel için 1000 karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER