Tuzla Belediyesi Tepeören'deki Gayrimenkulünü Satıyor

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tepeören'de yer alan gayrimenkulünü 14 milyon 908 bin lira muhammen bedelle 23 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak ihale satışa satacak.

Tuzla Belediyesi Tepeören'deki Gayrimenkulünü Satıyor

İHALE DETAYLARI

1- Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 23.07.2019 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.

4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur

Emlak Gündemi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER