banner53

TMSF Banka Asya'nın 152 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Asya Katılım Bankası'nın 152 gayrimenkulünü satışa çıkardı.Büyükçekmece Gürpınar Yeni Mahallesi'nde yer alan 851 Ada, 5 Sayılı Parsel üzerinde bulunan gayrimenkullerin toplam satış bedeli 50 milyon lira olarak belirlendi.

TMSF Banka Asya'nın 152 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN SATIŞ İLANIDIR

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki işyeri niteliğindeki 152 adet bağımsız bölümden oluşan gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden bir bütün halinde ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Gürpınar-Yeni Mahallesi, 851 Ada, 5 Sayılı Parsel üzerinde bulunan, A blokta yer alan, işyeri niteliğindeki 152 adet bağımsız bölümden oluşan gayrimenkul bir bütün halinde natamam olarak tamamı peşin 50.000.000,00 TL  (EllimilyonTürkLirası)’dir.

İhale teminat bedeli:

İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 2.500.000,00 TL  (İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası) teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.

İhalenin yapılacağı yer gün ve saat:

İhaleye ilişkin şartname 07.09.2020 tarihinden itibaren Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den temin edilebilecektir.
 
Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 18.09.2020 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte teslim edilecektir.

İhale 23.09.2020 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 14:30’da başlanacaktır.
 
İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.
 
Yapılan ihalede şartnamade belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından irat olarak kaydedilecektir.

İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.
 
Gayrimenkullerin satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 633 5318 - 633 5796 numaralı telefonlar ve gayrimenkul@bankasya.com.tr mail adresinden temin edilebilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER