banner53

Silivri'de İcradan Satılık İmalathane ve Arsa

Silivri İcra Dairesi, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan imalathane ve arsasını 14 milyon 500 bin lira bedelle 9 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.

Silivri'de İcradan Satılık İmalathane ve Arsa

İHALE DETAYLARI

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 191 ada, 11 parsel sayılı 3.516,31 metrekare miktarlı 3 katlı imalathane ve arsası vasıflı taşınmazın tamamı. AYM Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidatlar ve Teferruat Bilgileri bölümünde 1 adet 908.387 lira değerli Teferruat Listesi mevcut olduğu bildirilmiştir. HUDUDU ve SAHASI Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN  HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi, 603.Cadde'de ve tapunun 191 ada, 11 parsel numarasına kayıtlı ve 603.Caddeden 13 dış kapı numarası alan 3.516,31 metrekare miktarlı 3 katlı imalathane ve arsası vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.Taşınmaz konum itibari ile D-100 karayolunun üst tarafında ayrık nizam ile inşa edilmiş fabrikalar, depolar ve imalathanelerin bulunduğu bölgede yer almaktadır. D-100 karayoluna yaklaşık 1,00km., Silivri merkeze 6 km., Selimpaşa merkeze 4 km. mesafededir. Kayden 6.93.516,31 metrekare alana sahip parsel üzerinde toplam inşaat alanı yaklaşık 10.750 metrekare olan bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlı B.A.K sistemde inşa edilmiş olan fabrika binası bulunduğu tespit edilmiştir. Bodrum kat otopark, sığınak, imalathane, WC, bodrum ile zemin normal kat arasına asma kat yapılarak yemekhane, soyunma odaları, duş bölümleri olmak üzere toplam 3.100m2 alanlıdır. Zemin kat imalathane, WC, soyunma odası, 2 balkon, zemin kat ile 1.normal kat arasında idari ofisler, teknik oda, olarak kullanılan ara kat olmak üzere 3050 metrekare alanlıdır. 1.normal kat 5 ofislik idari kısım, mutfak, WC, 1.kat ile çatı katı arasında ofis ve kat holü olarak kullanılan ara kat olmak üzere 2.500 metrekare alanlıdır. Çatı katı idari ofisler,toplantı odası, banyo-WC, dinlenme odası, çay ocağı, hol olarak düzenlenmiş 2.100 metrekare alanlıdır.Mahallinde yapılan tespitte taşınmaz 10.750 metrekare kapalı alana sahiptir. Binanın etrafı çelik tel ve kısmen duvar ile çevrili, girişinde güvenlik kulübesi olup açık otoparklı, çeşitli yerlerde yükleme kapıları mevcuttur. İç kapılar genellikle cam kapı, pencereler alüminyum doğrama, zeminler beton, seramik, mermer ve kısmen parke, duvarları sıvalı-boyalıdır. Binanın çatısı çelik kirişler üzeri sandviç panel ile kaplıdır.

Yüzölçümü : 3.516,31 metrekare

İmar Durumu :Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih, 942176 sayılı imar durumu yazısına göre Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 191 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz 03.06.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Selimpaşa Uygulama İmar Planı içinde kalmakta olup, minimum parsel büyüklüğü 3.000,00 metrekare, maxH:12.50m., Emsal:1.00, ön bahçe mesafesi:10,00m., arka bahçe mesafesi:10,00m., yan bahçe mesafesi:10,00m. yapılaşma şartlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 14.500.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir

1. Satış Günü : 09/12/2020 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 05/01/2021 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/203 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER