Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Gayrimenkul Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin birçok ilinde yer alan taşınmazları satışa sundu. Kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek gayrimenkullerin satış ihaleleri 19 Nisan 2021 ile 28 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Gayrimenkul Satışı

İHALE DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

1- İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle  sonuçlandırılacaktır. 

2- Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.

3- İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.

4- İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80  Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

5- İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

7- Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

8- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.

9- İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

Ziraat Bankası       TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38

Halk Bankası         TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06

Vakıflar Bankası    TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

10- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

11- İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

12- İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

13- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

14- İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

15- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

Sıra No

İhale Konusu

Taşınmazlar

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

1

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar, 111118 ada, 6-7-8 parsellerdeki toplam 3.730 m2

75.000

2

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar, 111288 ada, 9-10-11-12 parsellerdeki toplam 4.642 m2

90.000

3

Amasya/Merzifon/Kümbethatun, 575 ada, 5 parseldeki 1.362,77 m2

25.000

4

Eskişehir/Odunpazarı/Akçağlan, 2010 ada, 24 parseldeki 599,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın 421/2400 hissesi (105,22 m2)

30.000

5

Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118152 ada, 3 parseldeki 700,00 m2

9.000

6

Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118167 ada, 2 parseldeki 548,78 m2

9.000

7

Ankara/Gölbaşı/Karaali-imar, 118169 ada, 4 parseldeki 623,93 m2

9.000

8

İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 134 parseldeki 16.878,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/5 hissesi (10.127,29 m2)

200.000

9

İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 135 parseldeki 4.165,65 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/5 hissesi (2.499,39 m2)

50.000

10

İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 136 parseldeki 7.557,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/5 hissesi (4.534,64 m2)

100.000

11

İstanbul/Çatalca/İzzettin, 145 ada, 137 parseldeki 5.947,26 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3/5 hissesi (3.568,36 m2)

75.000

12

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62120 ada, 6-7 parsellerdeki toplam 5.882 m2

100.000

13

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62125 ada, 2-3 parsellerdeki 5.803 m2

100.000

14

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62127 ada, 9-10-11 parsellerdeki toplam 8.152 m2

125.000

15

Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62147 ada, 2-3 parsellerdeki toplam 5.344 m2

80.000

16

Ankara/Yenimahalle/Susuz-İmar, 63274 ada, 2 parseldeki 8.108 m2

700.000

17

Kütahya/Merkez/Parmakören, 4019 ada, 1 parseldeki 4.123,59 m2

90.000

18

Kütahya/Merkez/Parmakören, 4109 ada, 1 parseldeki 6.679,93 m2

75.000

19

Kütahya/Merkez/Parmakören, 4147 ada, 1 parseldeki 5.389,05 m2

75.000

20

Elazığ/Merkez/Sürsürü, 4668 ada, 2 parseldeki 10.526,64 m2 ve üzerindeki yapılar

700.000

21

Elazığ/Merkez/Kesrik, 8046 parseldeki 28.519,18 m2

250.000

22

Iğdır/Merkez/Baharlı, 50 ada, 2 parseldeki 1.689 m2 ve üzerindeki yapılar

260.000

23

Kars/Merkez/Karacaören , 151 ada, 4 parseldeki 1.998,25 m2

10.000

24

Kars/Merkez/Karacaören , 152 ada, 1 parseldeki 1.358,72 m2

3.000

25

Kars/Merkez/Karacaören , 152 ada, 6 parseldeki 798,10 m2

2.000

26

Kars/Merkez/Karacaören , 153 ada, 4 parseldeki 9.013,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesi (3.004,60 m2)

6.000

27

Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 2 parseldeki 1.814,02 m2

85.000

28

Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 4 parseldeki 1.922,06 m2

70.000

29

Ağrı/Merkez/Suçatağı, 241 ada, 5 parseldeki 1.936,26 m2

70.000

30

Edirne/İpsala /Kapucu, 14 ada, 21 parseldeki 20.000 m2 ve üzerindeki yapı

30.000

31

Edirne/Keşan/İspatcami, 94 ada, 24 parseldeki 23.922,41 m2 ve üzerindeki yapılar

500.000

32

Edirne/Uzunköprü/Çöpköy, 1189 parseldeki 2.250 m2

1.000

33

Edirne/Uzunköprü/Çöpköy, 1190 parseldeki 8.000 m2

4.000

34

Tekirdağ/Ergene/Vakıflar, 2490 parseldeki 10.000 m2

250.000

35

İstanbul/Şile/Balibey, 42 ada, 81 parseldeki 32.923 m2

2.500.000

36

İstanbul/Şile/Balibey, 34 ada, 13 parseldeki 20.800 m2

2.000.000

37

Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır, 545 ada, 2 parseldeki 23.344 m2

850.000

38

Antalya/Kemer/Kemer Mah. 283 ada, 8-9 parsellerdeki toplam 8.178 m2

1.800.000

39

Adana/Yüreğir/Karşıyaka, 9584 ada, 7 parseldeki 3.857,90 m2

250.000

40

Samsun/Tekkeköy/Asarağaç, 286 ada, 12 parseldeki 1.088,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın 57067/108871 hissesi (570,66 m2)

110.000

41

Adana/Yüreğir/Köprülü, 11434 ada, 2 parseldeki 14.821,92 m2

1.350.000

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 13:32
YORUM EKLE