Nilüfer Belediyesi'nden Satılık Arsa

Bursa Nilüfer Belediyesi, Nilüfer'de yer alan gayrimenkulünü 21 milyon 500 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Nilüfer Belediyesi'nden Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından:

İŞİN ADI: 21.500.000 TL. Tahmini satış bedelli, 645.000 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Başköy Dökümcüler Sitesi Batısı Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Lojistik Tesis Alanında’ kalan Başköy Mahallesi 2105 parsel nolu 30.675,30 metrekare arsanın satılması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 25.11.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

4) Vekâleten başvurularda vekâletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı  olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 09:41
YORUM EKLE