banner53

Milli Emlak Ankara Sincan'da 108 Dükkanı Satışa Çıkardı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından toplam 108 adet bağımsız bölüm 33 milyon 563 bin muhammen bedelle 11.09.2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile toplu olarak satılacak.

Milli Emlak Ankara Sincan'da 108 Dükkanı Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:

İLÇE: Sincan 

MAH/KÖY: Atatürk Mahallesi  

ADA: 50

PARSEL: 28

YÜZÖLÇÜM: 6.652

HAZİNE HİSSESİ: Taşınmaz üzerindeki Hazineye ait 108 adet bağımsız bölüm

VASFI (Cinsi): Dükkan

İMAR DURUMU: Ticaret Alanı Sosyal Kültürel Tesis ve Cami Alanı

TAHMİNİ BEDELİ (TL): 33.563.600 lira

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 3.356.360 lira

İHALE TARİHİ: 11.09.2020

İHALE SAATİ: 10:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca; 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin;

1 - Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi),

2 - Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi, 

1 - İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, 3-Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,"

d) Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren

5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay / Çankaya/ANKARA)

5 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler //ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.

Telefon: 0312- 432 23 00 (6 hat)

İhalenin Yapılacağı Adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 9 İhale Salonu Yenişehir-Çankaya/ANKARA
 

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 09:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER