Kemer'de İcradan Satılık Gayrimenkuller

Antalya Kemer İcra Dairesi, Çamyuva Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulleri toplam 14 milyon 409 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Kemer'de İcradan Satılık Gayrimenkuller

KEMER İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesi 284 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın Kumluca-Kemer Karayolunun güney doğusunda ve Çamyuva Kavşağının 130m güneyinde bulunduğu, Akdeniz sahiline 2 km mesafede olduğu, çevresinde müstakil villa ve konutlar ile, bölgede bulunan otellere ait lojmanlar olduğu, yine yakın çevresinde zincir mağazalar, bankalar ve ticari alanlar bulunduğu, parsel ve çevresinin belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlandığı, arz bedeli 7.000.600,00 TL olarak belirtilmiş,

İnşai Muhdesat İncelemesine Göre: Tadilat ruhsatına göre imalathane 1 bağımsız bölü 1536m2, özel amaçlı depo 1495m2 olmak üzere toplam inşaat alanının 3031m2 olduğu, toplam yapı sayısının 2 olduğu, betonarme karkas tarzdaki binada yol konu altında 1, yol kotu üstünde 2 kat olmak üzere toplam 3 kat bulunduğu, yol kotu alt kat yüksekliğinin 4,50m, yol kotu üstü yüksekliğin 6,50m, olmak üzere h:11 olduğu, ruhsata göre blokların betonarme karkas tarzda inşa edildiği, güneş kollektörü, klima, kapalı otopark, ortak depo, sığınak alanları, elektrik, su, haberleşme tesisatı, havalandırma tesisatı bulunduğu, botrum kat ve depo alanına %10 meyilli rampa ile inildiği, ayrıca blok yanından merpenle inilen giriş bulunduğu, ana taşınmaz içindeki yapının 2 bloktan oluştuğu ve her bir blokta 26 oda olmak üzere toplam 52 oda bulunduğu, üst katların personel lojmanı olarak, alt bodrum katın ise farklı bir firma tarafından üretim tesisi olarak kullanıldığı, taşınmazın çevresinin betonarme ihata duvarı ve üstü tel-çit korkulukla çevrili olduğu, taşınmaz alanda yürüme yolları kilit parke taşı kaplamalı ve çevresinde peyzaj düzenleme bulunduğu, beton kaplı otopark alanı bulunduğu, ayrıca inşai muhdesat bedeli 3.820.707,50 TL olarak belirtilmiş,

Zirai Muhdesat İncelemesine Göre: Taşınmazın tapuda arsa nitelikli olmakla beraber ana taşınmaz içinde değişik cins ve yaşlarda meyveli-meyvesiz ağaçlar ile süs bitkilerinin dikili olduğu, taşınmazın doğal olarak % 0-2 eğimli topoğrafik bir yapıda olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgede toprak yapısının A-4 alüvyal toprakları, orta bünyeli, derin topraklı yapılı, büyük toprak grupları özelliklerinde olduğu, taşınmazın 5403 sayılı kanunun 3/e maddesinde tanımlanan mutlak tarım arazisi vasfında olduğu, taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve adetlerde palmiye, mazı, gravilla robusta, çam, dut, nar, erik, elma, kayısı, zeytin, asma, zakkum, oya ağacı, defne, japon gülü, portakal, yenidünya, kanada kavağı olmak üzere ağaç ve bitkilerin bulunduğu, toplam zirai muhdesat değerinin 32.950,00 TL olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Adresi : Çamyuva Mahallesi 281 Ada 1 Parsel (Otel Pansiyonu Nitelikli) Kemer/ ANTALYA

Yüzölçümü : 4.118 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=40 Y ençok 0.45 konut dışı kentsel çalışma alanında kaldığı, 3031m2 konut alanı için düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunduğu belirtilmiş

Kıymeti : 10.854.257,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 16/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 14/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Merkez Mah. Yalı Cad. Kemer Belediye İçi Kültür Salonu Kemer/ ANTALYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kemer İlçesi, Kuzdere Mahallesi, 619 Ada, 23 Parsel, Taşınmazın Çamyuva Dere Caddesine 120m, Meder Otel personel lojmanına 700m, Kemer ilçe merkezine 4,5km, Çamyuva merkezine 3,5km kuş uçuşu mesafede bulunduğu, taşınmaz üzerinde betonarme tarzda yapılmış 4 adet 2+1 nitelikli bağımsız bölümden oluşan bir adet bina, yıkılmış vaziyette çelik çatılı sundurma yapısı bulunduğu belli olan, sadece hurda değeri bulunan (çelik profiller taşınabilir ve paslanmış olduğundan) yapı ve nar bahçesi bulunduğu, binanın ruhsatlı projesinin belediye arşivinde bulunmadığı, yapı çatısının kısmen hasarlı olduğu, kullanım durumunda olmadığı ve ciddi tadilat işlemi gerektiği, yıkıntı vaziyetteki çelik sundurma yapısının bir bedelinin bulunmadığı, Zirai Muhdesat Yönünden; taşınmazın tapuda narenciye bahçesi vasfında olduğu, kumlu-tınlı toprak yapısında ve topoğrafik olarak %1-2 eğimde düze yakın yapıda olduğu, parsel üzerinde düzensiz aralıklarla dikilmiş, bahçe özelliği taşınmayan 15-20 yaşlarında 2 adet asma, 3 adet turunç ve 10 adet akçaağaç ağacı bulunduğu, geriye kalan alan üzerinde herhangi bir tarımsal üretim yapılmadığı, parsele ulaşımın günedinen geçen yoldan kolaylıkla sağlandığı, çevre parsellerde meyve yetiştiriciliği ve açık tarla ziraatı yapıldığı, makineli tarıma elverişli olduğu, derin toprak profili, taşlılık ve drenaj problemi olmayan bir yapıda olduğu, taşınmaza ilişkin olarak bina değeri: 258.720 TL, zirai muhdesat değeri: 3.250,00 TL, arazi değeri: 3.292.500,00 TL ve çelik sundurma hurda bedeli: 500 TL olmak üzere genel toplam değerin 3.554.970,00 TL olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Adresi : Kuzdere Mahallesi 619 Ada 23 Parsel (Narenciye Bahçesi) Kemer/ ANTALYA

Yüzölçümü : 8.345,32 m2

İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu yerin imarsız bölgede olduğu, herhangi bir inşaat alanına izin verilmediği ve sadece ahçeye tarım yapmaya müsadeli olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.554.970,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 16/09/2021 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 14/10/2021 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Merkez Mah. Yalı Cad. Kemer Belediye İçi Kültür Salonu Kemer/ ANTALYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/60 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 08:44
YORUM EKLE