Kemer'de İcradan Satılık Gayrimenkul

Kemer İcra Dairesi, Antalya Kemer Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 13 milyon 760 bin liraya icradan satışa çıkardı.

Kemer'de İcradan Satılık Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Satışa konu Antalya ili,Kemer ilçesi,Kemer Mahallesi 10 Ada,4 parsel sayılı taşınmaz Deniz Caddesi ile Deniz arasında kalmaktadır. Denize 1.parsel konumundadır. Taşınmazın konumlu olduğu Merkez mah.ilçe merkezinde turizm sezonunda yaya trafiğinin yoğun olduğu bir mahalledir. Taşınmaz Denize 40 m.Kemer Marina'ya 610 m.Kemer Belediyesi'ne 580 m.D400 Karayolu'na 1500 m.uzaklıktadır. Taşınmaz 2.371,00 m2 yüzölçümüne sahip Betonarme Bina ve Arsası vasıflı olup ana taşınmaz üzerinde bir adet 2 katlı betonarme bina 2 adet hurma, 5 adet palmiye ve 3 adet begonvil ağacı ile Parsel sınırlarını belirleyici duvar bulunmaktadır. Taşınmaz geometrik olarak 49 m.cadde cephesi ve kuzeydoğu cephesinden yaklaşık 48 m.sahil cephesi bulunmaktadır.Ana Gayrimenkul üzerinde bulunan binanın özellikleri:Kemer Belediyesi imar arşivi dosyasında yeni yapı ruhsatı,yapı kullanma izin belgesi,70 kişilik bar, açık yüzme havuzu,çocuk yüzme havuzu,70 kişilik kafeterya,83 kişilik 2.sınıf restorant, havuz, bar, türk hamamı,snack bar,satış ünitesi,kuaför,oyun alanı ve 14 araçlık otopark için düzenlenmiş olan turizm yatırım belgesi ve ruhsat eki onaylı mimari projesi görülmüştür. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre;bodrum kat ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta,mutfak, asansör,depo ve bar alanlarından oluşmaktadır.Yapı kullanma olup, yapı sinifi 3A yapı grubudur. Taşınmazın bodrum katında zeminler seramik kaplama, duvarları plastik boyalıdır. Tavanlarında kısmen dökülme mevcuttur. Zemin katında zeminler kısmen laminant parke kısmen fayans kaplıdır.Bar alanında dekoratif taş kaplama bulunmakta olup çatı katında zeminler seramik kapli ve kısmen sökülmeler mevcuttur. Taşınmazın doğu kısmında 2 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz içerisinde 2adet hurma (8m.),5 adet palmiye (4-7-12m) 3 adet begonvil (4-7m) ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın:Toplam arz değeri 12.092,100,00 TL+ Toplam inşai muhdesat değeri 1.661.835,00 TL+ Toplam zirai muhdesat değeri 6.345,00 TL olup toplam değer 13.760.280,00 TL olarak belirlenmistir.

İmar Durumu :Inşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar çapına göre;E=0,05emsalli hmax=4,50m ayrık nizam 1 kat yapılaşma koşularına sahip günübirlik tesis alanında kalmaktadır. 

Taşınmazın Özellikleri: 

Adresi: Merkez Mah. Deniz Cad. No:7 Kemer/Antalya/ANTALYA 

Kıymeti: 13.760.280,00 TL 

KDV Oranı: Yüzde 18 

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 

Satış Günü : 06/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası - saat: 11:00 - 11:05 

Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. (IIK 133 M.) Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini; “L.İ.K. 9. Madde: Icra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adina açılan hesaba yapılır," hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR880001500158007290509046 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C.kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi" veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 

3- Satış ilk 133. Madde gereği tamamlayıcı satış olarak yapılacak olup dosyada tamamlayıcı satışa konu daha önceyapılan ihalelere ilişkin Kemer İcra Hukuk Mahkemesinde ihalenin Feshi Davası devam etmekle, bu dava sonucuna göre tescil işlemlerine devam edilip edilemeyeceği ilgililere tebliğ ve ilan olunur. 

4- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ileteslim masraflarialıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşıămazın aynından doğan verğiler satış bedelinden ödenir. 

5- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 

6- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen aliciya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1674 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 07:01
YORUM EKLE