Kapalıçarşı'da Satılık 22 Metrekarelik Dükkan

İstanbul 4. Satış Memurluğu tarafından Kapalıçarşı'da yer alan 22 metrekarelik dükkan 8 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile 11 milyon 812 bin 500 liraya satışa çıkarıldı.

Kapalıçarşı'da Satılık 22 Metrekarelik Dükkan

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Fatih İlçe, 2730 Ada, 29 Parsel, ÇARŞI Mahalle KESECİLER MEVKİİ Mevkii,Kargir dükkan vasıflı taşınmaz

Adresi :

Yüzölçümü : 22,50 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 11.812.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 08/04/2020 günü 13:30 - 13:35 arası

2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri : istanbul 4.sulh hukuk mahkemesi duruşma salonu b2-332 çağlayan/istanbul -

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;Ortaklığın Giderilmesi dosyası içeriğinde mevcut Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.12.2018 tarih, E.148211 sayılı yazısında; Fatih, Beyazıt mahallesi, 2730 ada 29 parsel sayılı yerin Bakanlar Kurulunun 26.11.2007 tarih, 2007/12893 sayılı kaıarı İle yenileme alanı ilan edildiği, söz konusu parselde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.11.2014 tarih ve 865 sayılı karan ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, Yenilme Kurulu ndan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı bildirilmiştir denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; Satışa konu taşınmaz Fatih, Çarşı mahallesi, Keseciler sokaktan 62-60 kapı nolu dükkândır. Tarihi “Kapalı Çarşı” dahilinde yer almaktadır. "‘Tamirci Zeki” adı altında ziynet eşyası tamiri yapılmaktadır. Zemin+asma katlıdır. Zemin kat yaklaşık 16 m2, asma kat yaklaşık 6 m2 olmak üzere toplam 22 m2 net kullanım alanlıdır. Tavam kubbe şeklindedir. Zemini mermer döşelidir. Cephesinde vitrin ile demir doğramadan giriş kapısı mevcuttur.taşınmazın bulunduğu bölge bölgenin ticaret sanayi turizm merkezlerine yakınlık uzaklık ve sosyo ekonomik durumu nitelikleri kulullanım alanı kapalı çarşıdaki konumu imar duru koşulları gözönünde bulundurulmuştur denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 11.812.500,00TL. (onbirmilyonsekizyüzonikibinbeşyüz.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir.

KDV ORANI % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 08/04/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13,30 den - 13,35 e kadar, İstanbul Adalet Sarayı 4.sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu 3 katB2/332ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 06/05/2020 ÇARŞAMBAGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 06/05/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032559) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/18Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nihat Erkan
Nihat Erkan - 1 yıl Önce

Binamızda farklı metrekarelerde 21 daire ve 5 dükkan bulunuyor,kalorifer kazan yenilemesi yapılacak birde dairelerde petek sayıları ve ebatları farklı,yenilenecek kazanın parası ne ye göre toplanır aydınlatırsanız çok memnun oluruz şimdiden teşekkürler.

EMLAK GÜNDEMİ: Bina bakım ve onarım masrafları kat maliklerine eşit olarak dağıtılır. Dükkanlar da aynı şekilde toplanacak masrafları ödemekle mükelleftir. Eğer evlerdeki petek sistemleri farklı ise bunu da pay ölçer sistemi ile, herkesin kullandığı kadar ödeyeceği sisteme çevirebilirsiniz ki bu da ayrıca bir masrafa daha demek. Bu halde bile kazan masraflarını tüm daireler eşit öder.

Yasin çağlayansudur
Yasin çağlayansudur - 1 yıl Önce

Binamız 3 katlı altı market üzerine sundurma yapmış binada oturan lar mülk sahibi hicbirimizin rızasıyok fakat market sahibi benim yasal hakkım diyor bu yasalmı teşekkürler

EMLAK GÜNDEMİ: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen İnşai Faaliyetler'' başlıklı 59. maddesine göre; “Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.” hükmü yer almakta. Yargı kararlarına göre de, pergola ve sundurmanın esas itibariyle ruhsata tabi olmadığı kabul edilmekte. Ancak bazı durumlarda pergola veya sundurma olarak nitelendirilen imalatlar ruhsata tabi kabul edilerek yıkım ve para cezası verilebileceğine ilişkin yargı kararları da mevcut. Ancak yargı kararlarında sundurmanın hafif malzeme kullanılarak yapılması durumda ruhsata tabi olmadığı belirtilmiş. Sizin olayınızda eğer sundurma hafif malzeme ile yapılmamışsa ruhsata tabidir ve yasal işlem yapılabilir.

İrfan AKDI
İrfan AKDI - 1 yıl Önce

Balkon duvarına çamaşırlık yaptırdım çamaşırları asıyorum yöneticinin astirmama yetkisi varmı

EMLAK GÜNDEMİ: Balkon içi ise karışamaz ancak balkon dışına çıktığında evet yönetici müdahale edebilir.

Deniz Çiçekdağ
Deniz Çiçekdağ - 1 yıl Önce

Merhaba 7 katlı 18 daireli apartmanın en üst katında oturuyorum 2 yıldır tavanım akıtıyor duvarların şişti, yöneticiye söyledik yönetimi toplamam lazım dedi ama 5yıldır hiç toplantı yapılmıyor, noter tasdikli defterinde yok duyduğum kadarıyla. Bu konuda ne yapabilirim. Ayrıca daireyi aldığımda asansör kapıcıdan dolayı icralık ve çalışır durumda değildi bana satarken asansör bir kaç ay sonra mahkemesi bitip çalışacak dediler 4,5 ay sonra çalıştırıldı. Yönetici masraf bedeli istiyor benden ne yapılan iş hakkında hiçbir bilgim yok belgede görmedim böyle bir bedel talep edebilir mi?

EMLAK GÜNDEMİ: Çatı ortak alandır ve buranın onarım giderleri tüm maliklerden karşılanır. Eğer yönetici ilgilenmiyorsa mahkemeye gitmeniz gerek. Diğer husus, asansör siz aldıktan sonra bakıma girmişse masraflardan sizi sorumlusunuz. Daha önce yapılan masraflardan siz sorumlu tutulamazsınız. Yönetici paranın nerelere harcandığını faturaları ile göstermek zorunda.

Fatih
Fatih - 8 ay Önce

Merhabalar, Sormak istediğim konu şudur kalorifer kazanı bozuldu 1.200 TL tuttu asansör bozuldu 2.500 TL tuttu kazan dairesi boyandı 500 TL tuttu bu ödenen paralar apartmanda oturan kişilerden toplanan ortak gider aidatından mı kesilmeli yoksa ortak gidere yazılmadan ayrı olarak sadece ev sahiplerinden mi para toplanmalı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim...

EMLAK GÜNDEMİ: Boyama dışındakiler gider olarak ayrıca toplanabilir. Kiracı bu giderlerden sadece boyama kısmına katılır. Diğerleri ev sahibinden tahsil edilir.