İzmir Kemalpaşa'da İcradan Satılık Gayrimenkul

İzmir Kemalpaşa İcra Dairesi, Kemalpaşa'da yer alan gayrimenkulü satış bedeli 10 milyon 949 bin lira bedelle satışa çıkardı.

İzmir Kemalpaşa'da İcradan Satılık Gayrimenkul

KEMALPAŞAİCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın özellikleri: İzmir il, Kemalpaşa ilçe, Çınar mah, Madenaltı mevkii, 155 ada 33 parsel, 29.701,52 m2 yüzölçümlü tapuda zeytinli bağ ve kirazlık vasfında taşınmazın tam payı satılacaktır. Parsel Kemalpaşa ilçe merkezine yaklaşık 2 km, Çınar köyü yerleşim alanına 1 km, Kemalpaşa hükümet konağına 2.700m, Ankara Asfaltına 2.600 mesafede, İzmir Kemalpaşa karayoluna yakın, asfalt yola cepheli konumda olup komşu ve yakın parsellerinde tarım arazileri, villa siteleri ile sanayi yapıları bulunmaktadır. Parsel topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip ve mevkii olarak iyi bir konumdadır. Taşınmaz mevcut hali ile kullanılabilir durumdadır. Ayrıca parsel üzerinde idari, üretim, depo ve müştemilat olarak kullanılan farklı tipte binalar bulunmaktadır. Binaların arasında muhtelif ağaçların bulunduğu görülmüştür.

a) Parsel üzerindeki yapıların değerlendirilmesi:

a1) İdari bina ve depo-1’in değerlendirilmesi: İdari bina 750 m2 zemin kat ve 750 m2 1. Kat olmak üzere toplam 1.500 m2 alanlıdır. Zemin katı ön kısmının ofis ve personel yemekhanesi olarak düzenlenmiş olduğu, geriye kalan büyük bölümün depo olacak şekilde düzenlendiği, yapının tamamının sıvalı olduğu, zemininin seramik ve laminat ile kaplanmış olduğu, kamera ve yangın algılama sistemlerinin mevcut olduğu, yapının betonarme ve çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş olduğu görülmektedir. İdari bölüm 3-A sınıfı yapı, depo kısmı 2B grubu yapı olup Çevre ve Şehircilik bakanlığının 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılarak değerlendirme yapılmakla İdari bina değeri 661.500,00-TL, depo-1 değeri 398.250,00-TL.dir.

a2) Depo-2’nin değerlendirilmesi: Depo ve atış poligonu olarak kullanılan yapının zemini 750 m2, 1. Katı 750 m2 olarak toplam 1.500m2 alanlıdır. Yapının zemin katının ön kısmı atış poligonu ve ofis olarak düzenlendiği ve katın genelinin depo olacak şekilde düzenlendiği, yapının zemin katının betonarme prefabrik kolonlu, 1. Katının ise çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş olduğu ve hali hazırda depo olarak kullanıldığı görülmektedir. Üst kata çıkabilmek amacıyla dekoratif rampa düzenlenmiş olan yapının cephelerinde cephe kaplaması yapılmıştır. 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılarak değerlendirme yapılmakla; bina değeri: 661.500,00-TL. depo-2 değeri: 398.250,00-TL.dir.

a3) Depo-3 değerlendirilmesi: Depo olarak kullanılan yapının zemini 750m2, 1. Katı 750 m2 olarak toplam 1.500 m2 alanlıdır. Yapının zemin katının ön kısmı lojman olarak düzenlenmiş ve katın genelinin depo binası olacak şekilde düzenlendiği, yapının 1. Katının ön kısmının ofis olarak düzenlenmiş olduğu ve katın genelinin depo olacak şekilde düzenlendiği, zemin katın betonarme prefabrik kolonlu ve prefabrik döşemeli olduğu, 1. Katının çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş olduğu ve çatısının çelik katı ve üzerinin sac ile kaplı olduğu görülmektedir. 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılarak değerlendirme yapılmakla; depo-3 değeri:796.500,00-TL.dir.

a4) 1. Güvenlik kulübesinin değerlendirilmesi: 40m2 alanlı yapı tek katlı olarak inşa edilmiş olup duvarlar sıvalı ve boyalı, zemini seramik kaplı, ahşap ve pvc doğramalı, ahşap çatılı ve üzeri kiremit ve eternit örtülü olan yapının ön ve yan kısmında 35m2 büyüklüğünde ahşap pergola bulunmaktadır. Yapının kısmi bakım ve tadilata ihtiyacı vardır. 1.Güv. kulübesi değeri: 27.000-TL.

a5) 2. Güvenlik kulübesinin değerlendirilmesi: Yapı 15 m2 alana sahip tek katlı, duvarları sıvalı ve boyalı, zemini rabıta kaplı, ahşap doğramalı ve üzeri sac örtülüdür. 2.Güv. kulübesi değeri: 6.750,00-TL.

a6) Makine atölyesinin değerlendirilmesi: 440 m2 alanlı yapı tek katlı 2 ayrı yükseklikte çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiş ve zemini beton kaplıdır. Yapının çatı iskeleti çelik profillerden yapılmış olup üstü sac ile kaplıdır. 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılarak değerlendirme yapılmakla; Makine üretim bölüm değeri:233.640,00-TL.dir.

a7) Yel değirmeni değerlendirilmesi: 7 m çapında 38,50m2 alanlı olacak şekilde taştan yapılmış yığma kagir yapı, dairesel bir geometriye sahip olup ortalama 1m genişliğindedir. Yapı içinde artezyen kuyusu mevcuttur. Yel değirmeninin maktuen bedeli 50.000TL dir.

a8) Yem deposunun değerlendirilmesi: 375 m2 alana sahip yapı tek katlı olup çelik konstrüksiyon sistemle inşa edilmiştir. Zemini beton kaplı, cepheler beton perde duvarla çevrili, çelik çatılı, cepheleri ve üzeri sac ile kaplıdır. 2 sınıf B grubu yapı olup Yem deposunu değeri:199.125,00-TL.dir.

a9) Silaj Holünün Değerlendirilmesi: 504m2 büyüklüğündeki alanda 3 adet betonarme perde duvar ile 2 ayrı hol (2 adet 7m*36m ebatlı) oluşturulmuş olup bu alanda açık silaj ve hasılmatik yem üretimi yapılmaktadır. Silaj holünün değeri: 267.624,00-TL.dir.

a10) Süt sağım, revir ve doğumhane tesisinin değerlendirilmesi: Yaklaşık 450m2 alana sahip olan yapı tek katlı olacak şekilde betonarme prefabrik sistemle inşa edilmiş, zeminin bir kısmı beton bir kısmı ise zemini ve duvarkarı seramik kaplı, sıvalı, boyalı, üzeri sandviç panel kaplı olup dışı sac kaplı olan yapı kendi içinde üretime hizmet eden hollerden oluşmaktadır. 2.sınıf B grubu yapılardan olup süt sağım, revir ve doğumhane tesisinin değeri:238.950,00-TL.dir.

a11) Açık besi alanı ve hayvan barınağının değerlendirilmesi: Hayvan barınağının her iki yanı 3 ayrı açık besi alanı yapılmıştır. Zemini tesviye yapılmış olan bu alanların etrafı yaklaşık 1m. Yüksekliğinde profil boru ile çevrilmiştir. Bu alan bakımlı durumdadır. 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılarak değerlendirme yapılmakla; yapının değeri:1.725.750,00-TL.dir.

a12) Altyapı tesislerinin değerlendirilmesi: Yapılaşma alanı dışında kalan bölümlerdeki ihata duvarları, beton sahalar, parsel içi yollar, çevre aydınlatması, çevre düzenlemesi, derin kuyular, fosseptik, sidik gübre çukurları vb. parsel içi düzenlemeler altyapı tesisleri kapsamında değerlendirilmekle; altyapı tesislerinin değeri:566.483,90-TL.dir. b)Zeminin değerlendirilmesi: Söz konuş taşınmazın m2 birim değerinin 150TL/m2 olacağı kanaatine varılmakla zemin değeri: 4.455.228,00-TL.dir. c)Zirai muhdesatların değerlendirilmesi: Taşınmaz üzerinde 130 zeytin, 4 ceviz, 4 elma, 9 kayısı, 6 nar, 11 şeftali, 77 kiraz, 10 armut, 1 dut, 10 erik, 16 mandalina+limon, 2 T.hurması, 1 muşmula, 3 ayva, 5 incir, 5 badem, 1 yeni dünya, ve muhtelif çağ ve diğ bitkileri bulunmakta olup; değeri: 103.770,00-TL.dir. d) Makine ve teçhizatların değerlendirilmesi: 25 ad. Galvaniz direk ve tüm tesisatı çevre aydınlatma, Hasılmatik s-504 tipi 3 ton gübre kapasiteli yem üretim cihazı, Kuyu -motoru-pompası ve kablosu ile, bina içindeki elektrik tesisatı ve panoları, Strangko marka süt sağım tesisi (2*10 tonluk-demonte), Sactan mamul kule tankı 2*10 tonluk, 400kVa gücünde trafo, yangın sistemi (16 yangın dolabı, 6 hidrant), Kocamaz marka yem kırma karıştırma yem değirmeni (2000kg/h kapasiteli-demonte), toplam değerleri:159.000,00-TLdir.

İmar durumu :Tarım Alanıdır. Taşınmaz Kemalpaşa belediye meclisinin 15/06/1993 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alanlar kapsamında kalmakta olup, Çevre ve şehircilik bakanlığının 16/11/2015 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İzmir Manisa planlama bölgesi çevre düzeni planında ise Kentsel gelişme alanı kapsamında kalmaktadır. Ancak çevredüzeni planı hükümleri genel hükümler 7.2 maddesinde "bu plan ile belirlenen kentsel gelişme alanları bu alanların tamamının yerleşime açılacağını göstermeyeceğini, bu alanların sınırları, alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile kesinleşeceği" belirtilmiştir. Kaydındaki şerhler:Taşınmazın kaydındaki gibidir.

Kıymeti: 10.949.320,90 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 12/08/2021 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü: 06/09/2021 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri: Atatürk mh Belediye cad no102 Y. Emre Düğün Salonu Dere Mesire Alanı Kemalpaşa İzmir

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. 1.artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. 1.artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 1.artırmadan sonraki beşinci günden, 2.artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edecekler, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermelidir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 gün süre verilebilir. Damga V, KDV, (ÖTV), 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (irtifak hakkı sahipleri dahil) gayrimenkul üzerindeki haklarını dayanak belgeler ile (15) gün içinde bildirmeleri lazımdır; yoksa hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen sürede ödenmezse İİK 133. madde gereği ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hüküm gerekmeksizin tahsil olunacak, bu öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren dairede açık olup isteyen alıcıya örneği gönderilebilir.

6- Satışa katılanların şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ilanın tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreste bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 10:07
YORUM EKLE