İller Bankası Hadımköy'de Bulunan 47 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

İller Bankası Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 47 taşınmazını açık artırma usulüyle 25 Aralık 2019 günü düzenlenecek ihale ile satacak.

İller Bankası Hadımköy'de Bulunan 47 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

Özelleştirme İdaresi, Mili Emlak ve TOKİ'den sonra yerel yönetimleri fonlayan İller Bankası, mülkiyetinde bulunan 47 adet gayrimenkulü satıyor. Taşınmazların açık artırma ihalesi 25 Aralık 2019 günü saat saat 14:00'da İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

Toplam 1 milyon 28 bin 655 metrekare alana sahip 47 arsanın satış bedeli 1 milyar 526 milyon 360 bin 888 TL olarak belirlendi. Gayrimenkuller için vadeli satışta toplam satış bedelinin yüzde 20'si peşin kalanı aylık taksitler halinde yüzde 0,99 vade farkı ile 72 aya kadar ödenecek. Gayrimenkuller için ihale dosyası bedeli 100 TL olarak açıklandı.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1. İhale Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri veya bu kooperatiflerin de içinde yer alacağı ortak girişim ve/veya tüzel kişiliklerin katılımına açık olacaktır.

2. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilecektir.

3. İstenilen teminat ve İLBANK tarafından istenilen diğer belgeleri verilecektir.

4. Kooperatifler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasına onay vermeleri zorunludur. Ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan tüzel kişiliği temsil yetkisi olan herhangi birinin, ihale dosyasına onay vermesi yeterlidir. 6. Sanayi alanları 1400 TL/metrekare, Ticaret alanları 3000 TL/metrekare, Akaryakıt ve Otel alanları 5000 TL/metrekare, Tır, Kamyon, Makine Parkı Garaj ve Otopark alanları 1000 TL/metrekare birim fiyat esas alınarak hesaplanacak muhammen bedelle toplu olarak satışa sunulacaktır.

7. Taşınmazlar peşin veya yüzde 20’si peşin kalanı aylık yüzde 0,99 oranında vade farkıyla aylık taksitler halinde 72 aya kadar vadeli olarak satışa sunulacak olup vadeli satışlarda ilk taksit ödemesi sözleşme imza tarihinden dört ay sonra başlayacaktır.

8. Sözleşme tarihi ile ilk taksit tarihi arasındaki süre için vade farkı uygulanmayacaktır.

9. Vadeli gerçekleştirilecek satışlarda peşinat bedeli olarak satış bedelinin yüzde 5’inin sözleşme imzalanmasından önce, yüzde 15’inin sözleşme imza tarihinden dört ay sonra ilk taksit ödemesi ile birlikte yapılacaktır.

10.Vadeli gerçekleştirilen satışlarda alıcılarının talep etmesi halinde, alıcının sözleşme tarihinden dört ay sonra başlayacak ilk taksit tarihine kadar vadeli satıştan peşin satışa dönme hakkına sahip olacak olup, bu durumda gerçekleştirilecek satışlarda vade farkı alınmayacaktır.

11.Geçici teminat taşınmazların muhammen bedeli üzerinden yüzde 5 oranında alınacaktır

12.ALICI’nın beş yıl içerisinde satın almış olduğu taşınmazlar üzerinde plan amacına uygun yapı ve tesisler için inşaat ve yatırım faaliyetlerine başlamış olması gerekmekte olup, aksi takdirde gecikilen her yıl için sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 oranında ceza uygulanabilir ya da İLBANK sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda satış bedelinin yüzde 10’u oranında kesinti yapıldıktan sonra fesih tarihine kadar ALICI tarafından yapılan ödemeler faizsiz olarak iade edilir.

13.Satışlarda doğacak olan BSMV İLBANK tarafından ödenecektir

YORUM EKLE