Dalaman Belediyesi'nden Satılık 9 Arsa

Muğla Dalaman Belediyesi, Dalaman ilçesinde bulunan 9 arsayı 10 milyon 701 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Dalaman Belediyesi'nden Satılık 9 Arsa

İHALE DETAYLARI

Belediyemize ait 2 adet işyeri kiralama ve 9 adet arsa satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile  22.09.2021 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne İhale günü olan 22.09.2021 tarih ve saat 09:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

2- İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi (e)Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi(Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük) (f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (h)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (ı)Tebligat için adres beyanı.

3- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

1-İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No:50’de 64 m2 sanayi işyerinin aylık muhammen bedeli 815.00-TL geçici teminatı 881.00-TL İhale 22.09.2021 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2-İlçemiz Merkez mahallesi Gazi bulvarı 4. Sokakta 250 m2 yıkama yerinin aylık muhammen bedeli 2.020.00-TL geçici teminatı 2.182,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.

3-Tapunun Kargınkürü mahallesi 3321-G2 pafta 216 ada 7 parselde kayıtlı bulunan 784.71 m2 arsanın m2 satış fiyatı 3.750,00-TL muhammen bedeli 2.942.662,50-TL geçici teminatı 88.280,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 11:30’da.

4- Tapuda Merkez mahallesi 3318 I pafta 3670 ada 8 nolu parselde 347.00 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.400,00-TL muhammen bedeli 832.800,00-TL geçici teminatı 24.984,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 11:40’da.

5- Tapuda Merkez mahallesi 3318 I pafta 3136 ada 1 nolu parselde 353.18 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.400,00-TL muhammen bedeli 847.632,00-TL geçici teminatı 25.430,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 11:50’de.

6-Tapuda Merkez mahallesi 3318 I pafta 3136 ada 3 nolu parselde 371.83 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.400,00-TL muhammen bedeli 892.392,00-TL geçici teminatı 26.772,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:00’de.

7-Tapuda Merkez mahallesi 3318 I pafta 3137 ada 2 nolu parselde 387.68 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.400,00-TL muhammen bedeli 930.432,00-TL geçici teminatı 27.913.00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:10’da.

8-Tapuda Hürriyet mahallesi 3321- B pafta 3938 ada 6 nolu parselde 662.65 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.500,00-TL muhammen bedeli 1.656.625,00-TL geçici teminatı 49.699,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:20’de.

9-Tapuda Hürriyet mahallesi 3321-B pafta 3938 ada 7 nolu parselde 662.00 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.500,00-TL muhammen bedeli 1.655.000,00-TL geçici teminatı 49.650,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:30’da.

10-Tapuda Merkez mahallesi 29L2C pafta 43 ada 24 parselde 472,20 m2 arsanın m2 satış fiyatı 2.000,00-TL muhammen bedeli 944.400,00-TL geçici teminatı 28.332,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:40’da.

11-Tapuda Kapukargın mahallesi 2912 D pafta  126 ada 32 parselde 400 m2 arsanın m2 satış fiyatı 1.700,00-TL muhammen bedeli 680.000,00-TL geçici teminatı 20.400,00-TL ihale 22.09.2021 tarihinde saat 12:50’de.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 12:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER