Çeşme'de İcradan Satılık Arsa

Çeşme İcra Dairesi, Çiftlik Mahallesi'nde yer alan arsayı 21 milyon 133 bin liraya icradan satışa çıkardı.

Çeşme'de İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

ÇEŞME İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 6207 Ada, 2 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle, Ali ören Mevkiinde bulunan arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Satışa konu taşınmaz boş arsadır. Parselin düzgün bir geometrik şekli bulunmamakta olup düz bir topografik yapı bulunmaktadır. Taşınmaz güneyde 200 sokağa yaklaşık 60m cephelidir. Kuzeyde denize sıfır olup yaklaşık 55m cephesi bulunmaktadır. Parsel derinliği yaklaşık 180m'dir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup güneyde 200 sokak cephesinde kalan yaklaşık 3500m2'lik kısmı kilit taşı döşelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge yazlık ikinci konut ve turistik tesis şeklinde yapılaşmanın yoğun gözlemlendiği bir bölgedir. Söz konusu bölgede mevcut durumda imar planlarının bulunmaması nedeniyle yeni yapılaşma yapılamamakta olup mevcut yapılar korunmaktadır. Yaz aylarında ulaşım açısından sıkıntı yaşanan bölge sahil kullanımı ve doğal güzellikler bakımından tanınmışlığı yüksek seviyededir. Denize sıfır konumdadır.

İmar Durumu: 30.11/.2020 Tarih 1994 sayılı imar durum yazısına göre söz konusu parsel İzmir 2 Nolu KTV Koruma Bölge Komisyonunun 26.08.2020 gün 951 sayılı kararı gereği 2. derece doğal sit alanında, 16.11.2015 tarihli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kısmen turizm tesis alanında kalmaktadır. 02.12.2011 gün ve 28130 sayılı resmi gazetede ilan edilen Altınkum Kuzeyi Turizm Merkezi sınırlarında kalmaktadır (tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır).

Adresi : Altınkum Mahallesi 200 Sk. No:10 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 9.606 m2

İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 21.133.200,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasında davalı, Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır. Diğer şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 13/01/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/02/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 SK No:131 Çeşme/İzmir (Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migros üstü)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/455 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 09:17
YORUM EKLE