banner53

Çeşme'de icradan Satılık 3 Arsa!

İzmir Çeşme Satış Memurluğu tarafından, Çeşme Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde'nde bulunan arsa vasfında 5 bin 192 metrekarelik, 3 bin 383 metrekarelik ve 1.825 metrekarelik 3 arsa toplam 12 milyon 543 bin liraya 21 Kasım 2019 tarihinde icradan satılacak.

Çeşme'de icradan Satılık 3 Arsa!

İHALE DETAYLARI

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 7342 Ada, 1 Parsel nosnda kayıtlı arsa vasfında 5192 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhi ile 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyeli satış vaadi şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Adresi :Taşınmaz Çeşme Dalyan Troy Boutigue Hotel, Çeşme Grand Hotel, Zümrüt Sitesi ve Sakızlıkoy sitesi yakınındadır. Ada pafta bazındadır

Yüzölçümü : 5.192 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 TVK Bölge Komisyonunun 05.06.2017 gün ve 71 sayılı kararı gereği Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında 01.04.2005 gün ve 479 sayılı1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planında konut alanında kalmaktadır. bağımsız birimler min. 150 M2 dir. binalar arası 10.00 metreden az olamaz AYRIK E 0.25 nispetinde iki kat 6.50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 6.490.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 8124 Ada, 1 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfında 3383 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhis ile 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyeli satış vaadi şerhitapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Adresi :Taşınmaz Çeşme Dalyan Troy Boutigue Hotel, Çeşme Grand Hotel, Zümrüt Sitesi ve Sakızlıkoy sitesi yakınındadır. Ada paftabazındadır

Yüzölçümü : 3.383 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 TVK Bölge Komisyonunun 05.06.2017 gün ve 71 sayılı kararı gereği Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında 01.04.2005 gün ve 479 sayılı1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planında konut alanında kalmaktadır. bağımsız birimler min. 150 M2 dir. binalar arası 10.00 metreden az olamaz AYRIK E 0.25 nispetinde iki kat 6.50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 4.228.750,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Dalyan Mahallesi Komidi mevkiinde 7338 Ada, 1 Parsel nosnda kayıtlı arsa vasfında 1825 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 16.10.2017 tarih 10054 yevmiyeli Tamamı sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanında kalmaktadır şerhis ile 19.12.2013 tarih 10964 yevmiyeli satış vaadi şerhitapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.

Adresi : Taşınmaz Çeşme Dalyan Troy Boutigue Hotel, Çeşme Grand Hotel, Zümrüt Sitesi ve Sakızlıkoy sitesi yakınındadır. Ada pafta bazındadır

Yüzölçümü : 1.825 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel İzmir 2 TVK Bölge Komisyonunun 05.06.2017 gün ve 71 sayılı kararı gereği Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında 01.04.2005 gün ve 479 sayılı Koruma Amaçlı İmar planında Sosyal Tesis alanında kalmaktadır. AYRIK 0.30 nispetinde iki kat 6.50 metre yüksekliğinde inşaat yaplabilir niteliktedir.

Kıymeti : 1.825.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, daha önce kendisine ilanen tebligat yapılan hissedar TUBA ARIK'A ve tebligt yapılamayan tüm hissedarlara iş bu ilanının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER