Çeşme'de Bulunan 4 Arsa Satışa Çıkarıldı

İzmir Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Musalla Mahallesi'nde yer alan arsa 16 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile toplam 6 milyon 427 bin liraya satışa çıkarıldı.

Çeşme'de Bulunan 4 Arsa Satışa Çıkarıldı

İHALE DETAYLARI

ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla mahallesi Bağlararası mevkiinde 5221 Ada, 8 Parsel nosunda kayıtlı arsa vasfında 607 M2 miktarındaki taşınmaz

Taşınmazın hali hazır durumu : Taşınmaz üzerinde 40 M2 alana sahip yığma yapı tarzında inşa edilmiş ekonomik değeri olmayan halen atıl vaziyette bina bulunmaktadır. binada ikamet edilmesi söz konusu değildir.

Adresi : Çeşme Musalla Mahallesi 1034 Sokak No 23 adresindedir.

Yüzölçümü : 607 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. bina cephesi 4.00 metreden az olamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 nispetinde 3 kattır gelişme alanındadır. İnşaat nispeti AYRIK TAKS 0.25 KAKS 0.75 nispetinde 3 kat 9.80 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 1.517.500,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi ,Musalla mahallesi Bağlararasımevkiinde 5221 Ada, 7 Parsel, nosunda kayıtlı arsa vasfında 588 M2 miktarındaki taşınmaz

Adresi : Çeşme Musalla Mahallesi 1034 SokakNo 25adresindedir.

Yüzölçümü : 588 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel imar planındakonut alanında kalmaktadır. bina cephesi 4.00 metreden az olamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 nispetinde 3 kattır gelişme alanındadır.inşaat nispeti AYRIK TAKS 0.25 KAKS 0.75nispetinde 3 kat 9.80 metre yüksekliğnde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 1.617.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNC KAT İHALE ODASINDA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Musalla Mahallesi Bağlararası mevkiinde5221 Ada, 3 Parsel nosunda kayıtlıarsa vasfında 649 M2 miktarındaki taşınmaz

Taşınmazın hali hazır durumu : Taşınmaz telle çevrili olup üzerinde narenciye ağaçları bulunmaktadır. parselin karşısında açık tenis sahası ile halı sahalar mevcuttur. üzerindeki ağaçlarla birlikte toplam değeri 1.642.800,00Tl.sıdırCelbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel imar planındakonut alanında kalmaktadır. bina cephesi 4.00 metreden az olamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 3 kattır gelişme alanındadır.inşt nispeti AYRIK TAKS 0.25 KAKS 0.75nispetinde 3 kat 9.80 metre yüksekliğnde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Adresi : Çeşme Musalla Mahallesi 1025 SokakNo 24adresindedir.

Yüzölçümü : 649 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel imar planındakonut alanında kalmaktadır. bina cephesi 4.00 metreden az olamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 nispetinde3 kattır gelişme alanındadır.inşaat nispeti AYRIK TAKS 0.25 KAKS 0.75nispetinde 3 kat 9.80 metre yüksekliğnde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 1.642.800,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNC KAT İHALE ODASINDA

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Musalla Mahallesi Bağlararası mevkiinde 5221 Ada, 6 Parsel nosunda kayıtlıArsa vasfında 600 M2 miktarındaki taşınmaz

Taşınmazın hali hazır durumu : Taşınmazüzerinde 3 adet ahlatağacıbulunmaktadır. üzerindeki ağaçlarla birlkte toplam değeri 1.650.300,00Tl.sıdır

Adresi : Çeşme Musalla Mahallesi 1025 SokakNo 30adresindedir.

Yüzölçümü : 600 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre söz konusu parsel imar planındakonut alanında kalmaktadır. bina cephesi 4.00 metreden az olamaz otel, pansiyon vb yapılması halinde TAKS 0.30 KAKS 0.90 3 kattır gelişme alanındadır.inşaat nispeti AYRIK TAKS 0.25 KAKS 0.75nispetinde 3 kat 9.80 metre yüksekliğnde inşaat yapılabilir niteliktedir.

Kıymeti : 1.650.300,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ BİRİNCİ KAT İHALE ODASINDA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ayrıca dosyamızda hissedar olup adına çıkarılan tebligatlar bila tebliğ dönen hissedarlara tebliğ yerine geçeceği başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc