banner53

Çengelköy'de İcradan Satılık Arsa

İstanbul Anadolu 25. İcra Dairesi, Üsküdar İlçesi'nde Çengelköy Mahallesi'nde yer alan arsayı 7 milyon bin lira bedelle 2 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.

Çengelköy'de İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL ANADOLU 25. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1039 Ada, 3 Parsel, ÇENGELKÖY Mahalle/Köy, Yol Mevkii, Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy mah, 1039 Ada, 3 Parsel, 5.200.00 metrekare alanlı arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesidir.

Dosyasındaki kadastro müdürlüğünün 10.10.2019 tarihli 1/20040 ölçekli plan örneğine göre; Çengelköy mahallesi,1039 ada, 3 parsel sayılı yer takribi kuzey-güney yönünde uzanan amorf dikdörtgen geomctrik formun da görülmekte olup, batısın da komşu parselle sınır, diğer yönlerde yola mahreçli, bir arsa olarak görülmektedir.

Üsküdar İlçesi, Çengelköy mahallesi (yerel Bahçelievler mah.), kısmen az;genellikle orta gelir gurubu ailelerin ikamet için tercih ettiği bir bölge olarak görülnektedir. Çevrede imarsız yapılmış binaların yanında, boş arsalar ve toplu konut-kooperatif türü mütevazi imarlı yapılaşmaların yanında, okul-cami gibi kamu tesislerinin olduğu :Kamusal ulaşımın kısmen zor, Belediye ve diğer alt yapı hizmetlerinden faydalanabildiği görülmüştür.
Arsanın güneyindeki Yeşiltepe caddesine göre kuzeye doğru eğimli ancak inşaat yapımına uygun görülen arsanın etrafı kısmen çevre duvarları ile korunmaya alınmış, bazı yerlerde duvar çekilmemiş arsa içinde ayrık nizam A ve B Lejandlı 2 adet çok katlı betonarme konut binası, 2 adet de metruk, kullanılması ve herhangi bir gelir getirmesi mümkün görülmeyen tek katlı boş, yığma yapı görülmüştür. Yapı tatil tutanağındaki şematik çizim bilgisine göre A Blok 1 bodrumu arazi eğiminden dolayı genel yapı konturlarına göre yarım kat yapılmış. B Blokta ise aynı özellikte yarım kat 2 adet bodrum kat tesis edildiği görülmektedir.

A-Blok Yol kotuna göre yarım bodrum 1 zemin+6 normalkat ve çekme ya da çatı katı olarak, B-Blok yol kotuna göre 2 yarım bodrum kat +1 zemin -6 normal kat ve çekme ya da çatıkatı olarak betonarme karkas teknikle takribi 2000-2003 yıllarında vasat işçilik ve malzeme ile yapıldığı görülen binaların ısı yalıtımsız dış cephe sıva ve boyalı, pencerelerin sonradan yapılan tadilatla pvc ısıcam olduğu, asansörlü olduğu, kombi doğalyaz kalorifer ısıtmalı olduğu, normal katlarda 4 daire üzerine inşa edildiği , 16.05.2019 tarih ve 30716 s.R.G.de yayınlanan Çevre ve Şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık birim fiyatları tebliğine göre; yapı yüksekliği 21,50 den az konut yapılarının 3-B yapı gurubunda olup, 2019 yılı yapı yaklaşık bedeli 1.210,00 TI./metrekaredir.02.12.1982 tarih ve 17886 s.R.G.de yayınlanan yıpranma paylarına ilişkin oranlar cetveline göre ise 16-20 yaş arası betonarme karkas binalarda yıpranma oranı yüzde 25 görülmektedir. 1999 marmara depreminden sonra değişen İstanbul İmar Yönetmeliği şartlarına uygunluğunun ayrıca değerlendirilmesi gereken binalardan olduğu görülmüştür.

Kooperatif yönetimince bina içi gezdirilmiş, ancak hiçbir kapısı çalınan daire sahibi içersinin görülmesineizin vermemiş, açılan kapılardan görülebildiği kadarı ile: vasat malzeme ve işçilikle aynı yaklaşık zaman döneminde yapıldığı görülen binaların halihazırda konut olarak kullanılmakta olun A-Blokta 23 adet 3+1 daire, 4 adet dubleks daire toplam 27 konut olduğu, B-Blokta 24 adet 3+1 daire 4 dubleks daire toplam 28 konuttan ibaret olduğu, her iki bloğun da aynı projenin simetrik tekrarı şeklinde yapıldığı, her iki bloktan şerit metre ile alınan kantrol amaçlı ölçülerde istinaden toplam inşaat bürüt alanı takribi 6.000 metrekare olarak hesaplanımıştır.

Arsa Payı : 1/3 (borçlunun hissesi)

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

İmar Durumu : Üsküdar Belediye Başkanlığı ,E-İmar durumu kök raporuna göre:Üsküdar. Bahçelievler mahallesi,1039 ada ,3 parsel sayılı yer 1.etap yerleşik konut alanında ayrık nizam, TAKS:O,15, Kat sayısı 5. Hmaks: 15.50. ön çekme 5. Yan ve arka çekme mesafesi 4 mt görülmektedir.

KDV Oranı : Yüzde 18

Yüzölçümü : 5.200 metrekare

Kaydındaki Şerhler : İstanbul Anadolu 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/926 Esas sayılı dosyasındanİzale-i Şuyu Davası açıldığına dair21/01/2016 tarih ve 1295 yevmiye say ile şerh bulunmaktadır. Sair hususlar tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 02/11/2020 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü : 02/12/2020 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/740 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-Satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER