Bodrum'da Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Satılık Bina

Muğla Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Yahşi Mahallesi'nde yer alan bina 18 milyon 329 bin liraya 19 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Bodrum'da Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Satılık Bina

İHALE DETAYLARI

BODRUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, YAHŞİ mahallesi, HORTMA mevkii, 135 ADA, 4 PARSEL (ESKİ:149 PARSEL) sayılı MANDALİN BAHÇESİ ve BİR KARGİR EV niteliğindeki taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Yahşi mahallesi Yarbasan sokak ile Karaağaç sokağın kesiştiği köşe parsel konumundadır. Parsel Yarbasan sokağa 140 metre cepheli olup yaklaşık yol kotundan itibaren kademeli olarak güneye doğru %50 eğimlidir.Taşınmaz geometrik olarak kuzeyden güneye dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz içerisinde çeşitli yapı sınıflarında 8 adet yapı, 32 adet pinar-meşe, 8 adet narenciye, 6 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz çevresinde konut amaçlı kullanılan site ve müstakil olarak imal edilmiş orta ve üst gelir grubuna hitap eden yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan 15 nolu yapının zemin ve birinci katının Saadet Gezgin ve Özlem Albayrak'a ait olduğu, her katta bağımsız daire olarak kullanıldığı, binanın 3/A yapı sınıfında betonarme karkas olarak ortalama inşaat kalitesi ile imal edildiği, 204 m² kullanım alanına sahip olduğu, yapı değerinin 228.480,00 TL olduğu, 17 ve 17/a nolu yapıların bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan yapının Hüseyin Şahbaz'a ait olduğunun beyan edildiği, taşınmazın 3/A yapı grubundaimal edildiği, yaklaşık kullanım alanının 282 m² olduğu, yapı bitişiğinde tek katlı 43 m² kullanım alanlı kargir binanın bulunduğu,yapı değerinin toplam 334.115,00 TL olduğu, 19 nolu yapının İsmail Mete Can isimli kişiye ait olduğunun beyan edildiği, binanın arazi kot yapısına göre 2,5 kat şeklinde 3/A yapı sınıfında betonarme karkas olarak kaliteli malzeme ve işçilikle imal edildiği, arka cepheden giriş yapılan binanın girişinde antre, bir oda, wc ve depo bulunduğu, giriş katın yarım kat üstte iki oda banyo-wc, yarım kat üstünde bir oda ve duş bölümünün bulunduğu, taşınmazın iç ve dış bakımından iyi durumda olduğu veyaklaşık 296 m² kullanım alanına sahip olduğu, yapının girişinde 48 m² büyüklüğünde betonarme palktan imal edilmiş bir yapının bulunduğu, yapının toplam değerinin 569.520,00 TL olduğu, 21 nolu yapınınbodrum, zemin ve birinci kattan oluştuğu, 3/A sınıfında imal edildiği, her bir katın ayrı mutfak, iki oda ve iki banyo-wc ve terastan oluştuğu, yaklaşık kullanım alanının 287 m² olduğu, toplam yapı değerinin 281.260,00 TL olduğu, 23 nolu yapının Hatice Dağlı'ya ait olduğunun beyan edildiği, depo olarak kullanılan yapının 2+1,ayrı mutfak ve banyo-wc'den oluştuğu, yaklaşık 65 m² kullanım alanının bulunduğu, %50 yıpranma payının bulunduğu veyapı değerinin 33.150,00 TL olduğu, 27 nolu yapının Şahbaz Şahmaz'a ait olduğunun beyan edildiği, taşınmazın bodrum, zemin ve birinci kattan oluştuğu,her bir katın ayrı daire olarak tertiplendiği, yaklaşık kullanım alanının 282,04 m² olduğu, yapı değerinin 332.640,00 TL olduğu, taşınmazın arsa bedelinin 16.550.573,00 TL, parsel üzerindeki toplam yapı değerinin ise 1.779.165,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Yüzölçümü : 12.672,07 metrekare

İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli Ortakent-Yahşi Belediyesi Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plânında; kısmen emsal:0,15 yoğunluklu (T+K) tercihli kullanım alanı, kısmen park, kısmen imar yolunda kalmaktadır.

Kıymeti : 18.329.738,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Şartnâmede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

1. Satış Günü : 19/03/2020 günü 13:30 - 13:35 arası

2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 13:30 - 13:35 arası

Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah.Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartnâme, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/36 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur.

YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc