banner53

Beyoğlu'nda İcradan Satılık Bina

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beyoğlu Kocatepe'de bulunan 7 katlı binayı 21 milyon 300 bin liraya 9 Kasım 2020 tarihinden düzenlenecek ihale ile satacak. satıyor.

Beyoğlu'nda İcradan Satılık Bina

İHALE DETAYLARI

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Kocatepe Mahalle/mevki , Taksim Köyü , 517 Ada No , 66 Parsel No , 66,25 Yüz Ölçümü Ana Taşınmaz Niteliği Altında Dükkanı Bulunan Kargir Apartman Olan Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu gayrimenkul keşif esnasında gezilip görülmüştür. Taşınmaz, Betonarme Karkas Statik Sistemde bitişik nizamda zemin kat+5 normal kat + çatı katından müteşekkil, toplamda 7 katlı olarak inşaa edilmiş olup, yaklaşık 40 yaşındadır. Dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalıdır. Projesi hilafına yapılan tadilat ile apartman girişi alttaki dükkanın kepenkli cümle kapısından sağlanmaktadır. Küba Kültür Merkezi olarak kullanılmıştır. İç dekorasyonundaki imalatlar Küba kültürü özelliklerini yansıtmaktadır. Asansörlü ve merkezi kaloriferlidir. Zeminde 60,00 metrekareye oturan yapı 50,00 metrekare çekme kat ile birlikte toplamda brüt 410,00 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Taşınmaz daha çok orta gelir grubu ailelerin ikamet ettiği bir bölgededir. Toplu taşım duraklarına yakındır. Kamu altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Kocatepe Mahallesi, Dolapdere Taksim Caddesi, No:31 Beyoğlu-İstanbul

İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesine yazmış olduğu 13.09.2019 günlü yazıda; Beyoğlu ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 517 ada,66 parsel sayılı yerin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit alanı Uygulama İmar planında İstikamet kesintili H.21,50m. irtifalı bitişik nizam T3 Ticaret Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 21.300.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/11/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 07/12/2020 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda -

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3529 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER