Aydın'da Satılık Arsa!

Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aydın Güzelhisar'da yer alan arsayı 18 milyon 300 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Aydın'da Satılık Arsa!

İHALE DETAYLARI

1.  Mülkiyeti Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2.  Satışı yapılacak taşınmazın ihalesi 26/07/2021 Pazartesi günü saat 10:30’da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeriye alınacaktır. İhale, Hasanefendi Mah. 1904 Sok. No:15 Efeler/AYDIN adresinde yapılacaktır.

3. İhaleye katılan;

3.1- Gerçek kişiler

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu)

b) İkamet ilmühaberi

c) İletişim bilgileri beyanı

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

e) % 3 Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı

f) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,

g) İstekli adına ihaleye vekâleten katılıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;

- Noterden alınmış vekâletnamesi,

- Noterden alınmış imza beyannamesi,

3.2- Tüzel kişilerde;

Kuruluş Sözleşmesinin Aslı

Yönetim Kurulu İmza Sirküleri

Adres ve İletişim Bilgileri Beyanı

Vergi Levhası

Oda Sicil Kayıt Belgesi

İhale dokümanının satın alındığına dair belge % 3 Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

4. Geçici teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

5. Satış bedeli peşin ödenecektir, ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

6. Yukarıdaki listede belirtilen ihaleye ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Hasanefendi Mah. 1904 Sok. No:15 Efeler/AYDIN adresi 2. Kat Muhasebe bölümünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir veya 250,00  TL karşılığı temin edilebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00-TL’ nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

7. İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 12:23
YORUM EKLE