Antalya Döşemealtı'nda Satılık Arsa

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanlığı, Yağca Mahallesi'nde bulunan arsayı 30 milyon lira bedelle 18 Eylül 2020 günü gerçekleştirilecek ihale ile satacak.

Antalya Döşemealtı'nda Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZIN CİNSİ: Yağca Mahallesi 8734 ada 1 nolu arsa vasıflı taşınmaz 

MEVCUT DURUMU: Boş (arsa) 

ALANI METREKARE: 82.466

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ: 30.000,000 TL

GEÇİCİ TEMİNATI: 900.000 TL 

İHALE TARİHİ: 18.09.2020

İHALE SAATİ: 15:00 

1 - Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.

3 - İhaleye İştirak etmek isteyenler;

a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; 2020 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılında alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini,

ç) Vekâleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı noter tasdikli vekâletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

7 - İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

8- Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 10:09
YORUM EKLE