Antalya'da İcradan Satılık Arsa!

Antalya 1. Satış Memurluğu, Muratpaşa İlçesi Alan Mahallesi'nde bulunan arsayı 24 milyon 496 bin lira bedelle 22 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.

Antalya'da İcradan Satılık Arsa!

İHALE DETAYLARI

ANTALYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Antalya İli Muratpaşa İlçesi Alan Mah. 8296 ada 7 parselde kayıtlı bahçedir. Aspendos Bulvarına cephelidir. Topoğrafik yapısı düz olup, üzerinde değerine etki edecek inşai ve zirai muhtesat bulunmamaktadır. Etrafında konutlar, okullar, işyerleri, park alanları, pazar yerleri, oteller yer almakta olup, ticari alanda kalmaktadır. Belediye hizmetleri ve alt yapı hizmetleri mevcuttur. Sosyo-ekonomik yapısı yüksek seviyededir.

Adresi : Alan Mah. Aspendos Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA

Yüzölçümü : 6.124,00 metrekare

İmar Durumu : Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol mesafesi 5.00 m, yan bahçe mesafesi 5.00 m, ayrık nizam, max.h dört (4) katlı, Kaks/Emsal 1.00 olup, Ticari Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 24.496.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18 

Kaydındaki Şerhler : Satış Vaadi Şerhi Bulunmaktadır.

1. Satış Günü : 22/12/2020 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 19/01/2021 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : Antalya adliye D blok 5. Kat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

YORUM EKLE