banner53

Ankara'da İcradan Satılık Fabrika

Ankara Batı İcra Dairesi,  Sincan Osmaniye Mahallesi'nde bulunan fabrika ve arsasını 13 milyon liraya 23 Kasım 2020 tarihinden düzenlenecek icra ihalesi ile satacak.

Ankara'da İcradan Satılık Fabrika

İHALE DETAYLARI

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : "Ankara İl, Sincan İlçe, Osmaniye Mahalle/Köy , 3031 Ada, 6 Parselde kain Kargir Fab. Binası ve Arsası nitelikli Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Osmaniye Mahallesi Sincan Organize Sanayi Uygurlar Caddesi No:4 Sincan/ANKARA'dır. Parsel Sincan Organize Sanayi Sitesi içinde bulunmaktadır. 3031 Ada 6 Parsel toplamda 10.263,00 metrekare alana sahiptir.

Parsel üzerinde Borçluya ait olduğu beyan edilen ayrık nizam prefabrik betonarme fabrika binası, binaya bitişik çelik konstrüksiyondan yapılmış ek ünitesi ve parsel girişinde güvenlik binası bulunmaktadır. Halihazırda fabrika binası olarak kullanılmaktadır. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrıca fabrikanın Doğu kısmında komşu çekme mesafesi içerisinde bulunan kapalı inşaat alanı yaklaşık 1500 m2 olan yapılar mevcut olup bu yapıların borçluyla ilgisinin olmadığı komşu 3031 ada 4 parsel tarafından kullanıldığı beyan edildiğinden bu kısımdaki yapılar değerleme dışı tutulmuş arsa değeri hesaplanmıştır. Fabrikanın bulunduğu parsele batı cephesinden girilmekte olup parsel girişinde güvenlik binası, otopark kısmı ve fabrika binası bulunmaktadır. Beton Prefabrik fabrika binasının kuzeyinde binaya bitişik olarak yapılmış çelik konstrüksiyon eklenti yapılmıştır. Fabrika etrafında üzeri korkuluk demirli beton duvar bulunmakta olup çevre düzenlemesi yapılmıştır. Fabrika binasına 1990 yılında ruhsat alındığı 1994 yılında yapı kullanım izin belgesine sahip olduğu Sincan Organize Sanayi Bölgesi İmar Müdürlüğündeki dosyasının incelenmesinde tespit edilmiştir.Ana Fabrika Binası; Fabrika binasının projesi incelendiğinde; Fabrika kurulacak alanın projesinden ve yerinde 4.569,24 metrekare taban alanına sahip olduğu, Fabrikanın batı kısmında betonarmeden yapılmış 2 katlı idari kısım bulunduğu bu kısmın taban alanının 466,50 metrekare olduğu iki katlı idari kısmın alanının projesinden 933 metrekare olduğu hesap edilmiştir. Betonarme olarak yapılmış idari kısmın haricinde fabrika iç kısmında esaslı tadilat ve ilaveler yapılmıştır. Çelik konstrüksiyondan asma katlar ilave edilerek fabrikanın kullanım alanı artırılmıştır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup fabrika idari kısmına fotoselli dış kapıdan ve alüminyum doğrama rüzgarlık kapısından geçilerek girilmektedir. Fabrika Elektro Med., Doğtaş Pazarlama, TGD Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. tarafından kullanılmaktadır.Zemin Katın zemini seramik, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Bu katta; Satış Sonrası Hizmetler, Satış Pazarlama, Bayan wc bölmeleri(3 adet bölme, 2 lavabo ve dolap kısmı) ve giyinme kısımları, mutfak, mescit olarak kullanılan 2 bölme, bay wc (3 bölme ve 3 lavabo),Doğtaş Pazarlama, TGD Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş bölümleri, Hukuk Birimi, Proton Sayaç Satış Odası, Grafik Tasarım Odası, Sistem Odası ve boş odalar bulunmaktadır.

1.katta; Üst kata ahşap basamaklı çelik konstrüksiyon taşıyıcılı merpenle çıkılmaktadır. Bu katta zemin kaplaması antibakteriyal pvc kaplanmıştır. Bu katta; Teknoloji Arge odası, İnsan kaynakları, Yönetim Kurulu odası, koridor alanları bulunmakta olup 3 basamak merpen ile fabrikaya sonradan ilave edilen çelik kontrüksiyon asma katta bulunan alanlara geçilmektedir. Bu kısımlarda 2 adet toplantı odası, odalar, amaca uygun alçıpan bölmeli ve alüminyum camekanlı ofis bölmeleri, halı kaplamalı eğik platformlu konferans salonu, fabrika boşluğuna bakan koridor kısmı, geniş bir teşhir salonu müze alanı, bay-bayan wc’leri, üretim alanları, ve binanın kuzeyine ek olarak yapılan alan ile binanın birleştiği ve aradaki duvarın kaldırıldığı bu kısımda büyük bir mescit kısmı olduğu tespit edilmiştir. Fabrikanın kuzey ve güney kısımlarında araç girişine müsait giriş kapıları bulunmaktadır.

Fabrika iç alanında kaynak atölyesi, kazan dairesi- su deposu kısmı bulunmaktadır. Fabrika iç bölümünde çekirdek kısmında boşluk bırakılmıştır.

Fabrikada kullanılan alan hesabı;

Fabrika taban alanı…………………………………..: 4.569,24 metrekare

Betonarme 2.kat idari kısım………………………....: 466,50 metrekare

Çelik Konstrüksiyondan ilave edilmiş asma kat alanı: 3.230,74 m2 hesap edilmiş olup Ana binanın toplam kullanılan alanı 8.266,48 metrekare olarak hesap edilmiştir.

Ek bina kısmı; Ek bina ana fabrika binasının kuzey kısmında bitişiğinde aradaki duvarlar kaldırılmış birlikte kullanılmaktadır. Ana taşıyıcısı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olan ek binanın taban alanı 416,00 metrekare tüm alanı 832 metrekare tespit edilmiştir.

Güvenlik Binası; Tek katlı betonarme olarak inşa edilmiş olup 9 metrekare alana sahiptir. Uygurlar Caddesinde Fabrika girişinde bulunmaktadır.

Üstü Çelik Konstrüksiyonla Kapalı Otopark alanı 70 metrekare ölçülmüştür.

Çevre güvenlik duvarı; Duvarın Uzunluğu 330 m. duvar yüksekliği ortalama 0,60 m, demir korkuluk yüksekliği 1 m., jiletli tel yüksekliği 0,50 m. olduğu tespit edilmiş,

Beton duvar alanının 330 m x 0,60 m = 198 m2

Demir korkuluk alanı 330 m x 1,00 m = 330 m2

Jiletli tel alanı 330 m

Peyzaj alanı 70 m x 10 m + 85 m x 3 m = 955 m2 olarak hesap edilmiştir.

3031 Ada 6 Parsel Üzerinde Bulunan Yapıların Parasal Hesaplaması;

Fabrika binası……..8.266,48 metrekare x 820 TL/metrekarex 0,75 = 5.083.885,00 TL

(Yapı 2.Sınıf C grubu yapı sınıfından ve yıpranması yüzde 25 alınmıştır)

Ek Bina…………….832,00 metrekare x 750 TL/metrekare x 0,85 = 530.400,00 TL

(Yapı 2.Sınıf B grubu yapı sınıfından ve yıpranması yüzde 15 alınmıştır)

Güvenlik Binası………….9,00 metrekare x 750 TL/metrekarex 0,75 = 5.062,00 TL

(Yapı 2.Sınıf B grubu yapı sınıfından ve yıpranması yüzde 25 alınmıştır)

Üstü Kapalı Otopark….70,00 metrekare x 210 TL/metrekarex 0,75 = 11.025,00 TL

(Yapı 1.Sınıf A grubu yapı sınıfından ve yıpranması yüzde 25 alınmıştır)

Çevre Duvarı……….198,00 metrekare x 210 TL/metrekarex 0,75 = 31.185,00 TL

(Yapı 1.Sınıf A grubu yapı sınıfından ve yıpranması yüzde 25 alınmıştır)

Duvar Üstü Korkuluk…….330,00 metrekare x 50 TL/metrekare = 16.500,00 TL

Jiletli Tel…………………….330,00 m x 10 TL/metrekare = 3.300,00 TL

Peyzaj Düzenlemesi………..…955 metrekare x 20 TL/metrekare = 19.100,00 TL

Parseldeki yapıların parasal toplamı…………...= 5.700.457,00 TL

Sincan İlçesi Osmaniye Mahallesinde Sincan Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan 3031 Ada 6 Parselin değeri;

Parsel Sincan Organize Sanayi içerisinde Fabrika alanı kullanımında Emsal =0,50 dir. Parselin batısında Uygurlar Caddesi, diğer yönlerde ise komşu parseller bulunmaktadır. Sincan OSB’de merkezi konumda bir alanda bulunmaktadır. Özellikleri belirtilen parselin konumu, imar durumu, arsa yüzölçümü ve serbest piyasada alım-satım rayiçleri göz önüne alındığında arsa metrekare değeri 700,00 TL olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Arsanın değeri= 10.263,00 metrekare x 700,00 TL/metrekare = 7.184.100,00 TL olarak hesap edilmiştir.

Parseldeki yapıların parasal toplamı…………...= 5.700.457,00 TL

Arsanın değeri…………………………………... = 7.184.100,00 TL

Arsa ve Üzerindeki Fabrika ve müştemilatının Toplam değeri: 12.884.557,00 TL olabileceği hesap edilmiş olup piyasa şartları dikkate alındığında küsuratlı satışın olmayacağı düşünüldüğünden satış fiyatının 13.000.000,00 (On Üç Milyon) TL olabileceği takdir edilmiştir. "şeklinde bilirkişilerce rapor düzenlenmiştir.

Adresi : Osmaniye Mahallesi Sincan Organize Sanayi Uygurlar Caddesi No:4 Sincan/ANKARA

Yüzölçümü : 10.263,00 metrekare

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 13.000.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Ankara 12.Not Düzenleme 30/06/1992 gün 19659 sayılı sureti 29/04/199521788 Say. Tasdikli arsa satış sözleşmesi ve ekli bölge iç yönetmeliği ile Ankara 13.Not 28/04/1993 Gün 36051 Say. İle Düzenleme ile taahhütnamedeki Şartlara tabidir. Tarih 03/11/1994 Yev. 10941, Diğer (Konusu: Taşınmazın İcra Yoluyla Satışı Dahil Üçüncü Kişilere Devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılı.) Tarih: 22/02/2010 sayı: 13/004-467 - Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi 25/02/2010 tarih ve 6225 sayılı, vesair şerhler Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü : 23/11/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 21/12/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde  20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun Arsa tahsisleri başlıklı 18.maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin Tapu Verme başlıklı 58. Maddesinin 6. fıkrasında ‘taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” hükmüne amirdir. Bu nedenle tapu devrinden önce OSB’den uygunluk görüşünün alınması gereklidir. Taşınmazı satın alacak kişi ve kuruluşlarda hangi nitelik ve şartların arandığı ile ilgili 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin;

“Kurulamayacak tesisler

MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:

a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;

1) Ham petrol rafinerileri,

2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,

3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.

b) Karma OSB’lerde;

1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

2) Petrokimya kompleksleri,

3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,

4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,

8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler,

9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler, kurulamaz.

(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;

a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,

b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,

c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,müstesnadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.

Tapu verme

MADDE 58 – (1) OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;

a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,

b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini, OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.

(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa gönderilir.

(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.

(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler kıyasen uygulanabilir.

(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme şartı aranmaksızın ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.

(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

(7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk görüşü verilmesi ile ilgili OSB tarafından bedel alınmaz.

Başkalarına devir

MADDE 61 – (1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.

(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.

(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve işyeri açma çalışma ruhsatı almadan satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve işyeri açma çalışma ruhsatı almadan arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir. 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında devralma şeklinde birleşme veya yeni kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket birleşmelerinde, birleşmenin ticaret siciline tescilini müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan şirkete devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında devrolunan şirketin parsel tahsis tarihi esas alınır.

(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

(7) Yukarıdaki hususlara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin ve yeni alıcıdan alacağı taahhütnamede ve yapacağı sözleşmede, ilk alıcının taahhütnamesi ile sözleşmesinde bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.”

Ayrıca;

İhaleye katılanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliginin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 61. Maddesinin 5. Bendinde katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekeceği tescil işleminin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı yasal zorunluluktur.

OSB'nin katılımcılarından olan alacaklarının her türlü alacaktan "ipotek dahil" rüçhanlı olması nedeniyle, taşınmazı satışa çıkartılan borçlu OSB katılımcısının, OSB Müdürlüğüne olan borçları ödeninceye kadar icra yoluyla satılsa dahi tescil işlemleri yapılamayacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18. Maddesinde katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınmazı zorunludur. Şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 58. Maddesinin 6. fıkrasında da aynı hükme yer verilmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri Kurulurken düzenlenen kuruluş protokolü OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini belirtmektedir. Bu bakımdan kuruluş protokolünde OSB üyesi olacaklar için aranan şartlara sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların, ihaleye katılımlarında engel bir durumun olmadığı konusunda, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına müracaatla alacakları "UYGUNLUK GÖRÜŞÜ"ne dair resmi evrakı en geç ihale esnasında İcra Müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu resmi evrakı ibraz edemeyenlerin ihaleye katılamayacakları ihtar olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2020

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER