Alanya'da İcradan Satılık Arazi

Antalya Alanya 2. Satış Memurluğu, Alanya Okurcalar Mahallesi'nde yer alan araziyi 22 milyon 792 bin lira bedelle 8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek icra ihalesi ile satacak.

Alanya'da İcradan Satılık Arazi

İHALE DETAYLARI

ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi Pürenli Mevkii 139 ada 78 parsel sayılı 65.120,64 m² alanlı, tarla vasıflı taşınmaz, pparselin terkinin yapılmadığı, DOP kesintisinin de yapılmadığı, parselin boş tarla özelliğinde olduğu, parsel üzerinde parselin kuzey-batı sınırında bulunan su deposu dışında herhangi bir yapının bulunmadığı, parselin güney sınırında yapılaşmanın mevcut olduğu ve yeni binaların yapıldığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir meyve ağacının bulunmadığı, ekili-dikili olmadığı, boş tarla özelliğinde olduğu, taşınmazın Okurcalar Mahallesinin kuzey kısmında yüksek konumlu olup, güney yönünde hafif eğimlidir. parselin tamamının yüksek konumlu olması nedeniyle gün ve batı yönünde deniz manzaralıdır. parselin doğusu çam ormanlığı olup, küzey yönünde de açıklık olup dağ manzaralıdır.

Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi Pürenli Mevkii

Yüzölçümü : 65.120,64 metrekare

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli ulgulama imar planı kapsamında kalmaktadır. Söz konusu parsel planda sağlık tesis alanı, orta öğretim tesis alanı, belediye hizmet alanı, yol ve konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 22.792.224,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :- imar düzenlemesine alınmıştır.

- Bu parsel lehine 738 ve 420 parseller aleyhine 4 metre eninde krokisinde gösterildiği şekilde hükmen geçit hakkı vardır.

- Bu parsel aleyhine 421 parsel heline krokisi gereğince okurcalar köyü 139 ada 85 parsel 4 metre eninde hükmen geçit hakkı vardır.

- İrtifak hakkı vardır, tedaş lehine 3771 m² irtifak hakkı vardır.

1. Satış Günü : 08/09/2020 günü 13:50 - 13:55 arası

2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 13:50 - 13:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER