banner53

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Yeni yönetmeliğe göre emlakçılık yapacak kişilerin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale geldi. Bu haberimizde mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili merak edilen sorulara cevaplar arıyoruz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Nasıl Alınır?

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'yle birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlisi emlak işleriyle uğraşanları ilgilendiren kişiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu oldu.

Emlak danışmanlarının gerekli muafiyeti sağlayamadıkları durumda mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu olacak. Böyle bir durumda mesleki yeterlilik belgesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendiren kurum ve kuruluşlara başvuru yapmak gerekecek. Yetkisi olmayan kurumlardan alınan belgeler geçersiz sayılacak.

Gerekli mi?

Düzenlemeye göre gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin; şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. 

Ayrıca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur.

Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bilgi Sistemi oluşturulacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca eş zamanlı olarak bu sisteme girilecektir. Dolayısıyla mesleki yeterlilik sahibi olmadan faaliyet göstermek mümkün olmayacaktır.

Kimler Muaf?

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunanların ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.
Ayrıca 5 Haziran 2018 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Millî Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkili olacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 10:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER