banner53

Yeni Değerli Konut Vergisi Nasıl Olmalı?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş değerlere göre, 5 milyon lirayı aşan değerli konut sahiplerine tebligatlar gönderildi. Bu görüşler ve eleştirilerde haklılık payı vardı. Sonuçta en üst makamdan gelen mesaj bu şekli ile uygulanmayacağı kanaatini doğurdu...

Yeni Değerli Konut Vergisi Nasıl Olmalı?

Dünya'dan Mustafa Uysal'ın Yazısı...

Son zamanlarda gündemi çok işgal etti. İtirazlar oldu. Adaletsiz olduğu; Anayasaya aykırı olduğu yazıldı, çizildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş değerlere göre, beş milyon Türk Lirası’nı aşan değerli konut sahiplerine tebligatlar gönderildi. Bu görüşler ve eleştirilerde haklılık payı vardı. Sonuçta en üst makamdan gelen mesaj bu şekli ile uygulanmayacağı kanaatini doğurdu.

Nitekim 20 Şubat 2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 20 Mart 2020 tarihine kadar ilk taksit ödeme süresi ise 31. Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bu konuda yeni yasa teklifi hazırlığının yapılacağı anlaşılıyor.

Yasa gerekçesinde “….. genel refah düzeyindeki vatandaşlar tarafından sahip olunması güç olan, yüksek değerli bir veya daha fazla mesken nitelikli taşınmaza sahip olunmasının, mali gücün yüksekliğinin ölçütü olarak dikkate alınabileceği açıktır” denilmiştir.

Bu kapsamda, emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş değeri 5 milyon lira ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan “Değerli Konut Vergisi” alınması öngörülmektedir.”

Yeni düzenleme nasıl olmalı?

Mevcut düzenleme vergi kanunlarının genel normlarına uygun olmadığı için adil olmayan sonuçlar doğurmuştur. Şayet düzenleme vergilendirmenin temel ilkeleri ve normları içine alınır ise sorun olmayacak bir yapıya kolaylıkla kavuşacaktır.

Vergilendirmenin normatif yapısı, verginin konusu, mükellefi, muafiyet ve istisnalar, matrah, oranı, beyan usulü, ödeme süresi olarak sıralanır.

Muafiyet mükellefiyete, istisna ise kazanca veya değere uygulanır.

Bu sistematiğe göre, mevcut sorunları giderecek noktalara aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir.

-- Verginin konusu, değeri 5 milyon lirayı aşan konutlardır.

-- Veraset suretiyle intikal etmiş ve içinde varislerin ikamet ettiği konutlar muafiyet kapsamında olmalıdır.

-- Değerli konut değerinden beş milyon lirası istisna olarak düşülmeli aşan kısım vergiye tabi tutulmadır. Bu durumda değeri 7 milyon olarak tespit edilen konutta sadece 2 milyon TL’si vergi vergiye konu edilmedir. Faraza değeri 5,1 milyon TL olan değerli konutta vergiye konu değer sadece yüz bin lira olmalıdır.

-- Matrah tespitinden değerli konutun edinimi ile ilgili giderler, kredi faizleri vbg giderler matrah tespitinde indirilmelidir.

-- Vergi mükerrerliğini önlemek için değerli konut üzerinden ödenen emlak vergisi değerli konut vergisinden mahsup edilmelidir.

-- Artan oranlı verginin hesabında, hesaplanacak vergi matrahından kademelerin tamamı değil sadece aşan kısmı artan orana tabi olmalıdır. Böylece kademeyi bir TL aştığı için bütün değerin artan tarifeye tabi tutulması gibi gayri adil uygulamaya son verilmiş olur.

Vergilendirmenin temel ilkeleri ve normlarını dikkate almadan yapılacak vergilendirme, ihtilafları artırmaktan ve toplumu gereksiz işgal etmekten başka işe yaramaz.

Toplanacak kaynağın tahsis yeri

Bu verginin kamu vicdanında daha uygun bir yer bulabilmesi için, bu kaynaktan toplanacak vergilerin tamamı veya belli bir oranı dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçları için tahsis edilmelidir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Vergisi
Vergisi - 8 ay Önce

Değerli konut sahibi olmak zenginlik ölçütü değildir.Dedemden kalan yaşadığımız eve 150 bin lira yıllık vergi belirlenmiş.gelirim bu verginin çok çok altında.ekonomik olarak benden çok daha güçlü aileler bu büyüklükte vergi vermiyor.çalışmayıp kira geliri ile geçindiğim için sahip olunan konut sayısından ziyade toplam gelir üzerinden vergilendilmenin yapılması adil olandır.

Hisseli
Hisseli - 8 ay Önce

Yazıda mülkün hisselli olması durumundan bahsedilmemiş. Hissedarların mülkün toplam değeri üzerinden vergilendirilmesi bir takım çelişki ve sıkıntılı durumlar doğuruyor.

SIRADAKİ HABER