Yeni Binadaki Kusurlardan Kim Sorumlu? Yeni Binada Müteahhitin Sorumluluğu

Müteahhit tarafından inşa edilmiş ve iskanı alınarak yaşımın başladığı binalarda karşılaşılan hatalardan, eksikliklerden ve ayıplardan kim sorumlu? Yeni binadan müteahhitin sorumluluğu nedir?

Yeni Binadaki Kusurlardan Kim Sorumlu? Yeni Binada Müteahhitin Sorumluluğu

Ayıplı Mal Nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘da bu konudaki sorumlulukların sınırları açıkça belirtilmiştir. Ama öncelikle ayıplı malın ne olduğunu açıklayalım.

Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mallara, ayıplı mal denilmektedir. Peki ayıplı malın tespitini kim yapacak? Müteahhit mi, yoksa daire sahibi mi?

İspat Yükümlülüğü Müteahhittedir

6502 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.” ifadesi yer almaktadır.

Yani, ilk 6 ay içerisinde satın aldığınız konutlarda ortaya çıkan ayıpların ayıplı olmadığının ispatı müteahhitte aittir.

Bu süreden sonra tespit edilen ayıplı durumlar için konutu satın alanlar ispat ettirmelidir. Peki, müteahhittin sorumlulukları için bir süre var mı?

Yeni Konutta Müteahhitin Sorumluluğu 5 Yıl

Aldığımız beyaz eşya, mobilya vb. ürünlerde tespit ettiğimiz ayıplardan sonra bu ürünü teslim ettiğimiz veya tamirini istediğimiz gibi konut alımlarında da bu ve benzeri haklara sahibiz.

Konut veya benzer amaçlı kullanılan taşınmaz mallarda, taşınmaz malın teslim tarihinden itibaren müteahhittin sorumluluğu 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Mesela aldığınız dairenin kapıları kullanım hatası dışında bozulması, teras çatılarda proje dışı uygulama nedeniyle su akıntısı yaşanması veya pencere kasasından su sızması gibi durumlarda müteahhitten bu ayıplı durumun giderilmesini 5 yıl içerisinde isteyebilirsiniz.

Ancak ikinci el daire alımlarında bu süre 3 yıla düşüyor. Ayrıca ayıplı imalatın ağır kusurlu olduğu veya hile ile gizlendiği tespit edilirse, bu ayıplı imalat için zamanaşımı uygulanmıyor ve müteahhittin sorumluluğu devam ediyor.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 478 inci maddesinde ise, “… yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” denilmektedir.

Projeye Göre Eksiklik Varsa

Ayıplı malın tanımında da belirtildiği gibi, taraflarca kararlaştırılmış örnek veya modele uygun olmaması ya da sahip olması gereken özellikleri taşımaması halinde, ilgili ayıplı durum tespit edilir ve müteahhitte bu ayıplı durumu giderir.

Müteahhit tarafından yayınlanan reklamlarda, taraflarca imzalanan sözleşmede, yapı ruhsatı ve ruhsat eki olan projelerde belirtilenlerin uygulanması müteahhittin sorumlulukları içinde olup, eksikliğin zamanaşımı süresi içinde tespiti halinde müteahhit bu eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

Hata ya da Ayıplı Durumun Tespiti Nasıl Yapılır?

Satın aldığınız konut veya benzer kullanımdaki taşınmazda ayıplı imalat olduğunu düşünüyorsanız, bu durumun tespit edilmesi için özel bilirkişilerle anlaşabilir ya da tespit davası açarak, konutu ya da projedeki ayıpların hileli, hatalı, ağır kusurlu vb. olup olmadığını tespit ettirebilirsiniz. Tespit sonucunda elinizde sağlam veriler olması halinde dava yoluna gidebilirsiniz.

Konutun Ayıplı Olduğunun Anlaşılması Durumunda Ne Yapılır?

Aldığınız malın ayıplı olduğunu bir şekilde ispatladınız diyelim. Bu durumda;

Satılanı geri vermeye hazır olduğunuzu bildirerek sözleşmeden dönme,

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilirsiniz. Satıcı, sizin tercih ettiğiniz bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

İnşa Port

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 03:53
YORUM EKLE