Yeğen için Kiracı Çıkarılır mı?

Takvim'den Feride Hilal İmal okuyucusundan gelen, "Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi evden çıkartmak istiyor. Ben çıkmak istemiyorum. Dava açsa kazanabilir mi?" sorusunu cevapladı.

Yeğen için Kiracı Çıkarılır mı?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir.

Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür.

Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, TBK 350. Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecektir..

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 07:51
YORUM EKLE