banner53

Vergi Borcu Yapılandırması Neler Getirdi?

Kesinleşmiş vergi borçları olmak üzere birçok kamu borcunun yapılandırılmasını kapsayan 7256 sayısı yasa, 2020'nin gündemindeydi. Peki borç yapılandırması neleri getirdi?

Vergi Borcu Yapılandırması Neler Getirdi?

Ekonomist Dergisi'nden M. Fatih Köprü'nün Yazısı...

Geçtiğimiz ay yayımlanan 7256 sayılı yasanın en çok tartışılan ve dolayısıyla gündemde olan konusu, mükelleflerin başta kesinleşmiş vergi borçları olmak üzere birçok kamu borçlarının (SGK, para cezaları vb) yapılandırılmasıydı.

Nitekim başvuru süresi hâlâ devam ettiği için yine de gündemin ilk sırasında olmaya devam ediyor. Bu yasada sadece yapılandırma yoktu tabii ki. Vergi yasalarında da birçok değişiklikler yapıyor. Bu hafta 7256 sayılı yasanın, borç yapılandırması ve varlık barışı dışındaki bazı önemli düzenlemeleri üzerinde duracağız.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ

2019 yılı sonuna doğru yapılan bir yasal düzenlemeyle 'konaklama vergisi' hayatımıza girmişti.

Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanlarda kullanımı gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.

Bu vergi hiç uygulanamadan pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Bu kez 7256 sayılı yasayla bir kez daha ertelendi. Bir değişiklik olmazsa 2022 yılı başından itibaren uygulanmaya başlayacak.

GEÇİCİ 67. MADDE UZATILDI

Gelir vergisi yasasının geçici 67'inci maddesi, menkul kıymet gelirlerinin stopaj yoluyla vergilendirilmesini düzenleyen hüküm 2006 yılından beri uygulanıyor. Daha önce de birkaç kez uzatılmasına rağmen bu yılın sonunda uygulama süresi bitiyordu.

7256 sayılı yasa ile maddenin uygulama süresi 2025 yılı sonuna kadar uzatıldı. Yasayla ayrıca bu sürenin beş yıla kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki de veriliyor.

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirler, kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi için geçici 67'üncü madde kapsamına alındı. Ancak bu stopaj uygulaması, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerli olacak.

Dolayısıyla yatırımcıların 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren foreks işlemlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kazancın sağlanmasına aracılık eden banka ve aracı kurumlar tarafından stopaj yapılması gerekiyor.

DİĞER İSTİSNALARIN VE KESİLEN VERGİLERE ETKİSİ

Geçici 67'inci maddede, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması bu madde kapsamında yapılacak vergi kesintisini (tevkifat) etkilemediğine ilişkin hüküm yer alıyor.

Bu hükmün uygulamasında, diğer kanunlarda vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan gelirlerin geçici 67'inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin ihtilaflar ortaya çıkıyordu. Bu ihtilaflara son verebilmek amacıyla maddeye, 'diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin açık olarak kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsama almadığı durumlar dahil ibaresi' eklendi.

Yapılan düzenlemeyle, diğer kanunlarda açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı durumda, bu gelirlere geçici 67'inci madde kapsamında tevkifat uygulanacağı madde metnine eklenmiş oldu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER