Veraset ve İntikal Vergisinde Son Gün 2 Aralık

Menkul ve gayrimenkullerin veraset (miras) yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak intikal etmesiyle elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve İntikal Vergisinde Son Gün 2 Aralık

Miras kalan mallar için ödenecek vergi için son gün 2 Aralık olarak belirlenmiş durumda. Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Kendilerine miras kalanlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içerisinde 2  eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılmış oluyor.

ÖRNEK VERGİ HESAPLAMASI

Konut Değeri: 200 bin lira;

Büyükşehir Dışında: 200 lira

Büyükşehir İçinde: 400 lira

Konut Değeri: 300 bin lira;

Büyükşehir Dışında: 300 lira

Büyükşehir İçinde: 600 lira

Konut Değeri: 200 bin lira;

Büyükşehir Dışında: 400 lira

Büyükşehir İçinde: 800 lira

VERGİDEN KİMLER MUAF?

-- Çocuklar ile eşten her birine kalan miras paylarının 2019 yılı itibariyle 250.125 lirası, yalnızca eş olması halinde, miras payının 500.557 lirası, (Şehit yakınlarına bu tutarının bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır)

-- Karşılıksız, hibe yoluyla verilen intikallerin ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 5.760 lirası,

-- Tüm sadakalar,

-- Örf ile adete uygun olarak verilen geleneksel hediye ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),

-- Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toptan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,

-- Emekli ikramiyeleri,

-- Bakanlar Kurulunca sağlanan muafiyetler (Ticari plaka sahiplerine dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan mallar vb.) en önemli istisnalarından meydana geliyor.

BEYANNAME VERME SÜRESİ

-- Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde

-- Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa: 6 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse: 6 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse: 4 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse: 8 ay içinde

-- Gaiplik durumundaysa: 1 ay içinde

GEREKLİ BELGELER

-- Veraset ilanı (Mirasçılık Belgesi- Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınır),

-- Vasiyetname,

-- Borç ve masraflara ait belgeler,

-- Ticari bilanço ve gelir belgesi,

-- Gayrimenkuller için tapu fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren, belediyeden alınan resmi belge,

-- Ölüm ve mirasçılık bildirimi

YORUM EKLE