Veraset ve İntikal Vergisinde 2021 İstisna Tutarları

Ölen kişinin sahibi olduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine tabidir. Aynı şekilde, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekir.

Veraset ve İntikal Vergisinde 2021 İstisna Tutarları

Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından ivazsız (hibe) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnalar

Ev eşyası ile kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,

Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2021 yılı için) 334.534 lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2021 yılı için) 669.479 lirası,

İvazsız suretle vaki intikallerin (2021 yılı için) 7.703 lirası,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2021 yılı için) 7.703 lirası vergiden istisnadır.

Örnek Hesaplama

2021 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700 bin lira miras kalmıştır.

Her bir çocuğa kalan miras payından 334.534 lira istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.

Her bir çocuğun miras payı yüzde 50 (350 bin lira) olduğundan birisinin matrahı: 350.000 - 334.534 = 15.466 lira olacaktır.

Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 15.466 x yüzde 1= 154,66 liradır. Vergi 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 11:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER