Üst Katınızda Yaramaz Çocuklar Varsa Ne Yapabilirsiniz?

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi, komşuların birbirlerinin rahat ve huzurunu bozacak biçimde gürültü yapmaktan kaçınmaları yükümlülüğünü getiriyor.

Üst Katınızda Yaramaz Çocuklar Varsa Ne Yapabilirsiniz?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun Yazısı...

Yargıtay kararlarında, komşuların huzurunu bozacak davranışlar şöyle sıralanıyor:

"Çocuk bağırması, takunya ile yürümek, yüksek sesle şarkı söylemek, saz çalmak, piyano, keman eksizleri yapmak, radyo, teyp sesinin aşırı derecede açılması, ugun olmayan sasatlerde onarım yapmak, takunya ile yürümek, balkonda halı dövmek, çekiç kullanmak."

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre huzur bozan bu davranışları ısrarla sürdüren komşu hakkında Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre sulh hukuk hakiminin müdahalesini istemek gerekiyor.

Üst Katta Yaramaz Çocuklar Varsa?

Uyarılan komşu sizi ve yöneticiyi dinlemezse, mahkemeye başvurup Kat Mülkiyeti Kanununa göre müdahale istenebiliyor.

Mahkeme, önce çocuk ve üst komşuların çıkardığı gürültünün rahatsız edici düzeyde olup olmadığını saptayacak.

Huzur bozucu nitelikte olduğu anlaşıldığında ise bu gürültünün giderilmesi için önlem alacak.

Ancak, kat malikleri gürültünün ya da rahatsız edici eylemin giderilmesini isterken, iyiniyetli davranmakla yükümlüler.

Örneğin "gürültü yapıyorlar" diye çocukların bahçeye çıkmalarını önleyeci bir karar alınamıyor ve böyle bir dava da açılamıyor.

Çocukların belil saatte örneğin uyku saatinde bahçeye çıkmaları yönetim kararıyla da kısıtlanabiliyor. Ama bahçede bütün gün oynamaları yasaklananıyor.

Aynı şekilde radyo ve televizyon gürültüleri geliyor diye o dairede radyo ve televizyon kullanılmasının yasaklanması talebiyle de dava açılamıyor.

Hakim bilirkişi incelemesi ile çocuk ve ailesinin aşırı derecede gürültü yaptığı tespiti yaptıktan sonra, aileyi uyarmanın yanında gürültünün önlenmesi için dairelerine yalıtım yaptırmalarına da hükmedebiliyor.

Bu konudaki bazı örnek kararlar da bakın şöyle:

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi bağımsız bölüm sahipleri ile kiracı ve oturma hakkı sahiplerinin bölümlerini kullanırken birbirlerini rahatsız etmemekle yükümlü olduğunu kurala bağlamıştır.

Bu kurala aykırı davrananlar hakkında kira sözleşmesinin feshi ve tahliye isteminde bulunmak mümkün olmayıp ancak hakimin müdahalesi istenebilir. Bu durumda bilirkişi incelemesi yapılır.

Gürültünün diğer bağımsız bölüm maliklerine rahatsızlık vermeyecek ölçülere indirilmesi için ne gibi önlemler alınabileceği, "Ek yalıtım, gürültü yapan aygıtların birlikte kullanılmaması, uygun ve belli saatlerde çalıştırılması" gibi saptanmalı ve bu önlemlere karar verilmelidir. 

Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmeme boruçlarına ilişkin hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılar için de geçerlidir.

Ancak bu hükmün yaptırımı kiracının tahliyesi olmayıp rahatsızlık verici eylemlerin önlenmesi için mahkemece belirlenecek önlemlerin gerekirse, icra yoluyla uygulanmasıdır. 

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 04:11
YORUM EKLE